Gymnasiale uddannelser

Byrådsmedlemmer ikke tilfredse med statistrolle

Udkastet til en ny regionalplan degraderer Dronninglund til statistrolle, og det er urimeligt, mener flere lokalpolitikere

DRONNINGLUND:Det er langt fra tilfredsstillende, at Dronninglund skal degraderes fra at have status af egnscenter til at være egnsby, som det er foreslået i udkastet til en ny regionalplan for Nordjyllands Amt. Det er flere af Dronninglund Kommunes byrådspolitikere rørende enige om. Den ændrede status vil i praksis betyde, at Dronninglunds rolle ændres fra at være en selvstændig by, hvad gælder blandt andet offentlig service og erhvervsudvikling til at være et attraktivt bosætningsområde for Aalborg. Det er ikke tilstrækkeligt for lokalpolitikerne i Dronninglunds. - Det er jeg bestemt ikke tilfreds med. Jeg frygter, at Dronninglund bliver kørt ud på et sidespor. Med vores størrelse er vi i forvejen sårbar som egnscenter, og det bliver ikke bedre med den nye regionalplan, siger Hildo Rasmussen (S). - Jeg synes, at forslaget er helt misvisende. Jeg havde en forventning om, at både Dronninglund og Brønderslev kunne bevare deres status, når de bliver slået sammen til en ny storkommune. Nu skal vi bare være halvvejs fødekanal til Aalborg, og det er jeg ikke tilhænger af, siger Steen Søgaard Jensen fra Borgerlisten. - Jeg synes slet ikke, det er godt nok. Selv om det bare er noget, der står på et stykke papir, så betyder det noget, hvilken status man har, når man søger et eller andet ved staten eller ved de nye regioner, lyder vurderingen fra Runa Christensen (V). Der er også bred enighed hen over partigrænserne, hvad konsekvenserne vil blive for Dronninglund, hvis amtsrådet beslutter at vedtage forslaget, som det er udformet i øjeblikket. - Vi skal være meget vågne, hvis vi vil bevare to gymnasier i den nye kommune (Brønderslev-Dronninglund Kommune, red.). Det her peger ikke i den rigtige retning, vurderer Steen Søgaard Jensen. - På længere sigt bliver kommunen ikke nær så tiltrækkende som nu. Det kan betyde, at sådan noget som apoteket, gymnasiet og sygehuset lige så langsomt forsvinder, supplerer Hildo Rasmussen. - Når de ovre i København skal beslutte om de skal støtte noget, så slår de op i planen og kigger på, hvilken status kommunen har. Degraderingen kan godt komme til at betyde, at lysten til at støtte vores gymnasium ikke længere vil være nær så stor, siger Runa Christensen. Forslaget til en ny regionalplan skal behandles i amtsrådet i starten af februar, hvorefter det skal sendes til offentlig høring. Amtsrådet træffer den endelige afgørelse om en ny regionalplan i slutningen af maj.