Børnepasning

Byrådsmøde bliver tilløbsstykke

Klart flertal tegner sig for at lukke fritidshjem

STØVRING:Man skulle næsten ikke tro det, hvis man har fulgt med i pressen den sidste uge. Men byrådet har faktisk andet på sin dagsorden end den sandsynlige lukning af kommunens to fritidshjem her i eftermiddag. Ikke så meget, ganske vist. For der er kun fem punkter, der skal diskuteres i al offentlighed. Men de kan faktisk - med lidt god - eller ond - vilje godt forbindes med de besparelser på børneområdet, der har mødt så heftig modstand fra forældres og pædagogers side. Det første punkt, revision, for eksempel. Det handler om rådhusets regnskaber, og her er ikke fundet det store at bemærke. Næste punkt "økonomi-vurdering" viser et formodet underskud på 6,4 mio. kroner - mindre end sidste år men stadig meget at mangle. Herefter dukker den omdiskuterede børnepasnings-rapport op som punkt nummer 3, og det er her, at fritidshjemmenes lukning samt en ny måde at betale barsel på er dukket op. Efter de meldinger, NORDJYSKE fik mandag eftermiddag, vil en samlet Venstregruppe vedtage besparelserne. Kun tre af fem socialdemokrater står til at stemme imod af i alt 17 byrådsmedlemmer. Herefter skal næste års budget vedtages, og sluttelig skal der frigives godt 1,7 millioner kroner til renovering af rådhuset over to år. Byrådssalen ventes at blive stuvende fuld af vrede og nervøse forældre og pædagoger.