Lokalpolitik

Byrådsmøde med rutinesager

Dagsorden uden voldsom appel til byrådsmedlemmernes talelyst

HIRTSHALS:Selvom der var 17 punkter på den åbne dagsorden, da Hirtshals Byråd onsdag afviklede deres april-møde i byrådssalen, varede mødet kun cirka 20 minutter. Det kan skyldes, at en stor del af dagsordenen bestod af regnskabstekniske overførsler samt godkendelse af salg af byggegrunde. Det faktum at medllemmerne også før byrådsmødet havde været samlet for at forberede den revision af kommuneplanen, der skal foretages senere på året, mindskede nok også medlemmernes talelyst på det åbne møde. Da byrådet bevilgede 52.500 kr til første etape af Leader+-projektet , der skal give Leret og adgangen til Husmoderstranden et løft, opstod der dog lidt debat. Økonomiudvalget havde valgt at se bort fra teknik- og miljøudvalgets forudsætning, nemlig at man samtidig bevilligede 13.722 årlige kroner til vedligeholdelse. - Det har vi gjort, fordi vi er betænkelige ved at bevilge til drift ét sted. Vi ved så ikke hvad det fører med sig andre steder. Denne sag om tillægsbevilling kan vi så drøfte, når vi skal lægge budget for 2006, forklarede borg-mester Knud Størup (UP). Kjeld Larsen (V) opfordrede til, at man fik en afklaring af problematikken. -Andre steder i den mindre landsbysamfund har ansøgerne fået at vide, at de selv skal stå for drifts- og vedligeholdelsesudgifter. Jeg synes, det er vigtigt, at vi når frem til klarhed omkring dette, sagde Kjeld Larsen. Borgmesteren henviste til, at det var en sådan klarhed, man skulle finde ved drøftelserne af næste års budget. Børne- og kulturudvalget havde indstillet, at byrådet godkendte, at Integrationsrådet indstillede sit virke, med den lille krølle, at formanden skulle kontakte Integrationsrådet i Hjørring for at drøfte fremtiden i den kommende storkommune. -Husk nu at tage såvel Sindal som Løkken-Vrå med i de forhandlinger, hvis de har lignende ordninger, opfordrede Mogens Bjerre (S). En tiårig jagtlejekontrakt mellem de samarbejdende jagtforeninger i kommunen blev forlænget for endnu 10 år til samme pris. Her måtte borgmesteren pointere, at aftalen gjaldt Hirtshals Kommunes områder. En anden aftale omkring statens arealer skal foreningerne forhandle med skov- og naturstyrelsen.