Lokalpolitik

Byrådsmøde på en halv colas tid

20 minutter var nok til at ordne månedens politik

STØVRING:Byrådets medlemmer havde en lang mødedag i går. Så lang, at byrådsmødet i sig selv kun blev en parentes og knap rakte til, at man kunne nå at drikke en sodavand. Før månedens formelle topmøde i lokalpolitik var der møde om kommunens strategi for den nærmeste fremtid. Et møde, der er led i en række for at definere, hvad man vil de næste år. Efter byrådsmødet skulle der ses nærmere på de planer, som en arkitekt har lagt frem for udbygningen af Støvring Bys skoler i anledning af, at SFO'erne skal modtage flere børn, når fritidshjemmene lukker. Begge møder var kun for rådhusfolk, kun det bette i midten beregnet til at offentligheden kunne kigge på. Byrådets dagsorden bestod af syv punkter uden synderlig politisk uenighed bag, og det prægede debatten. For den var der ikke nogen af. Havde borgmester Anny Winther (V) ikke følt sig forpligtet til at læse det meste af teksten til de enkelte punkter højt, havde mødet kun varet en fem minutter. Nu nåede det næsten op på 20 aldeles udramatiske minutter. Til at begynde med fik formanden for Teknik- og Miljøudvalget, Gert Fischer (V), endda ryddet op på tilskuerpladserne. Han bad om at få fjernet dagsordenens punkt 2: "Vandforsyningsplan for Støvring Kommune", og det var åbenbart det eneste, der interesserede tilhørerne, for de udvandrede næsten alle på stedet. Eneste punkt, der opnåede at få mere end et par rutineprægede ord med på vejen, var punktet "organistationstilpasning på ældreområdet". Det galdt en række administrative omrokeringer hos personalet til de ældres pleje. Og det gav anledning til nogle ord fra formanden for Voksen- Ældreudvalgets: - Det er lykkedes os at få en struktur på det her, som har alles opbakning. Vi mener, at den er fremtidssikret med det, vi ved nu, og det er en god ting. For der er intet, der kan skabe uro på en arbejdsplads som strukturændringer, sagde han, og roste personalet for deres store arbejde og måde at tackle ændringerne på. De næste 48 sekunder gik med at give de ansatte i teknisk forvaltning resultatløn. Og så måtte journalisten lyndrikke resten af sin cola, inden han skulle forlade salen. Denne gang tog coladrikningen længere tid end mødet.