Byrådspolitikerne svigtede igen

FORRINGELSER:Byrådspolitikerne i Aalborg svigtede igen børnefamilierne, de ældre og brugerne af den kollektive trafik. De fastholdt ved årets budgetforlig de massive forringelser og takstforhøjelser, som blev gennemført sidste år. Disse massive forringelser er ikke blevet mere acceptable af, at der er gået et år. Det kan Rasmus Prehns mange ord i Nordjyske den 30. september ikke ændre på. På Aalborg Kommunes hjemmeside kan man da også læse en mere nøgtern gennemgang af budgetforliget. Byrådspolitikerne har endnu engang valgt at sætte hensynet til den borgerlige regerings skattestop og nedskæringspolitik over hensynet til byens borgere. Socialdemokratiet og SF har igen svigtet deres valgløfter. Børnefamilierne, de ældre og brugerne af den kollektive trafik betaler igen prisen. Vi må fortsat leve med en for dårlig service og alt for høje takster. Disse problemer skal ikke løses ved at fjerne bevillinger til nye fremstød på kulturens område. I stedet skal pengene skaffes ved at gennemføre en forhøjelse af grundskylden og forretningernes dækningsafgift. Uanset Villy Gregersens påstande er dette den eneste måde kommunen kan opkræve flere penge på, som er socialt forsvarligt. Her vil de personer, som bor i de største og dyreste ejendomme sammen med erhvervslivet komme til at betale. Borgerlisten påstår, at de vil fortsætte kampen mod den 3. Limfjordsforbindelse. Det kræver investeringer i den kollektive trafik og prisnedsættelser på denne. I løbet af de 5 år fra 1999 til 2004 vil vi i stedet have set stigninger på over 35 pct. i Nordjylland, når de vedtagne stigninger for 2004 træder i kraft. Det er klart, at dette fører til, at færre anvender den kollektive trafik og at vi vil få mere bilkørsel. Presset for en 3. Limfjordsforbindelse vil hermed stige og Borgerlistens modvilje mod den kollektive trafik og mod begrænsninger i privatbilismen gør, at Borgerlisten reelt medvirker til at rykke ødelæggelsen af Egholm og Vestbyen nærmere.