Byrådsprofiler i internetduel

Bent Sørensen (S) og Johannes Elsnab (V) klar til at chatte om kommunebudgettet

HALS:Selv om en planlagt "borgmesterduel" mellem borgmester Bent Sørensen (S) og udfordrer Johannes Elsnab (V) forud for kommunalvalget i fjor ikke blev til noget, så er de to byrådsprofiler i morgen aften klar til at indgå i en lignende duel - men denne gang på internettet. Det sker, når de på kommunekontoret i Gandrup sidder klar ved hver deres pc-skærm for at deltage i et helt nyt tiltag fra Hals Kommune - en internet-chat om Hals Kommunes 2003-budget. Og at der her er noget at diskutere, vidner dette års budgetforhandlinger om. De brød således på et tidligt tidspunkt sammen, da man i Venstre og Det konservative Folkeparti ikke kunne acceptere Socialdemokraternes ønske om at hæve både kommuneskatten og grundskyldspromillen. Efter sammenbruddet i budgetforhandlingerne har både S og V/K præsenteret hver deres budgetforslag, og det er derfor de to byrådsfløjes respektive budget-ønsker, der i morgen aften kan komme til debat på internettet. To fløje Blandt de mest markante forskelle på S' og VK's to budgetforslag finder man fortsat spørgsmålet om næste års skatter. Her vil S hæve kommuneskatten fra 20,5 til 20,9 procent, mens grundskylden i samme ombæring foreslås hævet fra de nuværende 17 til 19 promille. Disse skattestigninger giver kommunen en ekstraindtægt på omkring 6,5 mio. kr., og mens det selvfølgelig er en pose penge, som det altid vil være rart at have, så kan V og K fortsat ikke acceptere denne centrale del af S-lejrens budgetforslag. De to borgerlige byrådspartier står derfor fast på, at skatten og grundskylden næste år skal holdes i ro i Hals Kommune. Millioners afstand Derudover er de to byrådsfløje uenige om, hvor mange penge der skal afsættes på næste års anlægsbudget. Her tænker S stort og vil have et anlægsbudget på 21,85 mio. kr., mens VK går lidt mere forsigtigt til værks og peger på et anlægsbudget, hvor der "kun" bruges 10,8 mio. kr. på nyanlæg. Her et det primært en ny børnehave i Hals samt en fortsættelse af Hals Skoles renovering, der skiller parterne. S siger ja til at få begge disse poster med på næste års anlægsbudget, mens VK siger nej for i stedet at "nøjes" med blandt andet en fortsat renovering af Gandrup Skole, byforskønnelse i V. Hassing, trafiksikring og en række mindre tiltag, som også S-folkene har med i deres foreslåede anlægsbudget. Ja og nej - og omvendt Har S- og VK-folkene svært ved at se hinanden i øjnene, når det gælder skatterne og størrelsen på næste års anlægsbudget, så er der andre områder, hvor de to lejre ikke kan enes. Det drejer sig blandt andet om folkeskolen, hvor S siger god for at hæve klassekvotienten, mens VK siger nej. Samtidig vil S godt have ansat tre faste gæstedagplejere, men også her siger de borgerlige nej. Nej siger til gengæld S, når det gælder VK-forslaget om at hente en besparelse på 700.000 kr. i den kommunale administration, og S vil heller ikke som VK hente et beløb på ialt 697.000 kr. fra kommunekassen i forbindelse med den forestående genhusning og flytning af beboere på ældrecenter Hassinghave, når det skal renoveres. De penge vil S i stedet have skatteudskrevet. Også enighed Er der derfor en række områder, hvor de to byrådsfløje er langt fra hinanden, så er der også en masse ting, de kan enes om, og her kan blandt andet nævnes et driftstilskud til Ulsted Ridehal, ny asfalt til p-pladsen ved børnehaven Ulvereden i Ulsted samt en ferielukning af fire børnehaver i industriferien. Der er derfor fortsat en masse at diskutere i forbindelse med budgettet, som i næste uge skal til den afgørende andenbehandling i byrådet, og skal man derfor nå at præge enten Bent Sørensen eller Johannes Elsnab, inden 2003-budgettet falder endeligt på plads, så er chatten i morgen aften ved at være den sidste chance. - Det her er en mulighed for at prøve at debattere på en anden måde, og jeg håber, at også mange unge vil benytte lejligheden til at snakke med, siger Bent Sørensen, der ikke er bange for, at man med intet ringere end kommunebudgettet har lagt noget "tungt" ud i den kommunale debat på nettet. - Det kan godt være, at det virker tungt, men kommunebudgettet omfatter det hele, og derfor kan man også spørge om alt. Intet spørgsmål er for lille i den her forbindelse, siger han.