Ungdomsuddannelser

Byrådssal overtaget af ungdommen

Engagerede unge gav deres bud på, hvordan man i Mariagerfjord Kommune får dæmmet op for frafaldet på ungdomsuddannelserne

Ungdomsskoleinspektør Lars Otte Kofoed var ordstyrer under debatten i byrådssalen i Hadsund - og han kunne generelt glæde sig over stor debativer, da ellers den første forlegenhed havde lagt sig. Foto: Mariagerfjord Kommunale Ungdomsskole

Ungdomsskoleinspektør Lars Otte Kofoed var ordstyrer under debatten i byrådssalen i Hadsund - og han kunne generelt glæde sig over stor debativer, da ellers den første forlegenhed havde lagt sig. Foto: Mariagerfjord Kommunale Ungdomsskole

Kollektiv belønning til hele klassen, hvis alle i en periode har afleveret deres lektier til tiden. Mere ros fra lærerne - også til eleverne med de dårligste karaktergennemsnit. Større anvendelse af niveaudelt undervisning i folkeskolen - til gavn for både "stærke" og "svage". Førtidspensionering af lærere, der konsekvent gør livet surt for eleverne. Mere fleksible mødetider på ungdomsuddannelserne - af hensyn til de unge, der har svært ved at overskue en skoledag fra klokken 8 til klokken 15. Og: Indsættelse af ekstra skolebusser, så de unge - ikke som nu - risikerer at skulle stå op i en halv time på vej til og fra skole. Forslagene var mange, og talelysten voksede sig gradvist større og større, da Mariagerfjord Kommunale Ungdomsskole - for anden gang - inviterede kommmunens unge til at indtage politikernes pladser i byrådssalen i Hadsund. Sidst var det de unges festkultur, der var i centrum. I denne ombæring var det ungdomsuddannelserne i fjordkommunen - og frafaldet fra dem - der var temaet for "Unge på Tinge". Hovedspørgsmålene i første debatrunde var: Hvordan fastholder vi unge bedst i vore uddannelser? Og hvordan bliver vi mere vedholdende i forhold til fremmøde, opgaver mv. Efter pausen bølgede debatten videre ud fra spørgsmålene: Hvad kan der gøres for at skabe større interesse for at tage en ungdomsuddannelse? Og hvordan ser I på mulighederne for uddannelse i Mariagerfjord Kommune? Ungdomsskoleinspektør Lars Otte Kofoed var ordstyrer under debatten - og kunne generelt glæde sig over stor debativer i byrådssalen. - Men næste gang vi arrangerer "Unge på Tinge", skal vi nok lægge os lidt mere i selen for at finde et decideret trækplaster. Så vi forhåbentlig igen kan fylde byrådssalen til sidste plads, ligesom da vi diskuterede festkultur i foråret, efterrationaliserer han.