Lokalpolitik

Byrådssalen i Terndrup består endnu

Anny Winther (V) mener, at byrådssalen i Terndrup må vige for 12 skriveborde, der mangler plads til

By­råds­sa­len i Ternd­rup vil borgmes­ter Anny Win­ther (V) ger­ne om­dan­ne til kon­to­rer, så der bli­ver plads til hele Børne- og ung­doms­for­valt­nin­gen på Ternd­rup Råd­hus. ar­kiv­fo­to: lars pau­li

By­råds­sa­len i Ternd­rup vil borgmes­ter Anny Win­ther (V) ger­ne om­dan­ne til kon­to­rer, så der bli­ver plads til hele Børne- og ung­doms­for­valt­nin­gen på Ternd­rup Råd­hus. ar­kiv­fo­to: lars pau­li

REBILD:En diskussion om placeringen af 12 medarbejdere udviklede sig på sammenlægningsudvalgets møde torsdag aften hurtigt til en ny diskussion om, hvor politikerne i Rebild Kommune skal holde sine fremtidige byrådsmøder. Borgmester Anny Winther (V) opfordrede til, at sammenlægningsudvalget holdt fast i beslutningen om, hvor forvaltningerne skal placeres. Problemet er, at der i de tegninger politikerne har set er for lidt plads på rådhuset i Terndrup. 12 medarbejdere i Børne- og ungeforvaltningen kan der ikke findes plads til. Derfor foreslog Anny Winther at byrådssalen i Terndrup omdannes til de manglende kontorer. Himmelråbende Det forslag fik straks fingeren i vejret hos den nuværende Skørping-borgmester Børge Olsen (UP). - Det er himmelråbende forkert at bruge den nye kommunes flotteste sal til kontorer, sagde han, og henledte opmærksomheden på, at lokalerne ovenpå DSB-bygningen i Skørping bliver ledige. Og da kommunen har en 10-årig lejekontrakt, kan lokalerne her bruges til de 12 medarbejdere. Socialdemokraterne ville heller ikke være med til at nedlægge byrådssalen i Terndrup. Bertil Mortensen (SF) mente, at det var den omvendte verden at tale om at nedlægge byrådssalen, inden det var afgjort, hvor byrådsmøderne skal holdes. Det var der bred enighed om. Gitte Rubæk (UP) ser gerne, at alle de gamle byrådssale består, og at møderne holdes i de forskellige sale på skift, mens Ole Frederiksen (V) mener, at politikerne skal helt ud i hallerne, hvis man mener det alvorligt, at man vil ud til borgerne. Skjult dagsorden Anny Winther har foreslået KulturStationen i Skørping, men Børge Olsen mener, at borgmesteren har en skjult dagsorden med det forslag. - Hvis hun kan få lukket salen i Terndrup, skal byrådsmøderne afholdes i Støvring, hvis KulturStastionen er optaget, siger Børge Olsen. Anny Winther afviste, at hendes forbindelse til byrådssalen i Støvring spiller ind. - For mig er det vigtigere, at medarbejderne sidder det rigtige sted, end at byrådssalen står ledig og venter på, at vi holder 11 møder af to timer om året, svarede hun på Børge Olsens angreb. Nye undersøgelser Henrik Christensen (S) korreksede borgmesteren ved at opremse en lang række formål, der fylder byrådssalen, når politikerne ikke er der. Børge Olsen mente at have set tegninger, der gav den fornødne plads og samtidig bevarede salen i Terndrup. Dem var venstres gruppe villige til at give en chance, og derfor blev politikerne enige om, at se på fordeling af lokaler på rådhuset i Terndrup en gang til. Placeringen af forvaltninger i Nørager og Støvring blev vedtaget, og spørgsmålet om, hvor byrådsmøderne skal holdes i fremtiden blev sat på dagsordenen til næste møde i sammenlægningsudvalget.