Byrådsstart med hidsig borgerdialog

En tredjedel af byrådet blev for et år siden skiftet ud, og mange af de nyvalgte fik en hård start

AALBORG:I flere omgange er protester fra borgerne væltet ind i hundredevis. Det har været i form af opringninger, breve og e-mails, hvor tonen nogle gange har været barsk, men det er ikke noget, der har slået byrådets nye medlemmer ud. Tværtimod synes de fleste, at det er helt i orden, at borgerne reagerer kraftigt, og flere af de nye byrådsmedlemmer erkender, at de formentlig ville reagere på samme måde, hvis de var almindelige borgere, der blev berørt af byrådets beslutninger. Byrådet har 31 medlemmer, og knap en tredjedel af dem blev skiftet ud, da det ny byråd trådte til for et år siden. Ud over, at de ofte har måttet stå til ansvar over for vrede borgere, så har de oplevet ansvaret tynge, især når der skulle skæres i den kommunale økonomi. Samtidig har flere af de nye dog også oplevet, at mulighederne for at få indflydelse også er der, selv om nogle måske mener, at man i de første måneder i byrådet er i lære som kommunalpolitiker. Enkelte af de nye byrådsmedlemmer oplevede at være med i inderkredsen, der indgik det budgetforlig, som omfattede 30 af byrådets 31 medlemmer. Andre har fået vigtige poster i byrådets stående udvalg. Tre af de nyvalgte har faktisk også sat sig på poster som gruppeformænd. For den enes vedkommende - Inge Ibsen Fomcenco fra Kirsteligt Folkeparti - var der dog ingen vej uden om, idet hun er ene om at repræsentere sit parti i byrådet. - Da vi tidligt på efteråret sad og lavede budget, kunne jeg godt tage mig selv i at sige: Hold dog op, sikken et ansvar! Det var en svær proces, og det kan være vanskeligt at skulle forene et hensyn til de borgere, der protesterede, og så ønsket om at sikre fremtiden for kommunen. Her tror jeg ikke, at den almindelige borger altid har det sidste perspektiv med. Men jeg synes, at det er i orden, at borgerne reagerer. Det skal de gøre, selv om der f.eks. i fagbevægelsen er folk, der gør det oftere end andre, siger Inge Ibsen Fomcenco. 20 års fravær Efter 20 års fravær rykkede hendes parti for et år siden igen ind i byrådet. Inge Ibsen Fomcenco mener dog, at hun er blevet godt modtaget af de øvrige partier. Således er hun med i budgetforliget for 2003, der omfatter 30 af byrådets 31 medlemmer. - Her mærkede jeg, at det var muligt at opnå indflydelse. De nedskæringer, der var planer om f.eks. vedrørende de socialt svagest stillede, blev fjernet eller gjort mindre omfattende, end der var lagt op til. Det var meget vigtigt for mig. Om arbejdsbyrden siger Inge Ibsen Fomcenco, at det er svært at vurdere, om den er større, end hun på forhånd havde ventet. - Men, når man er alene i en byrådsgruppe, kan man ikke som i større grupper regne med, at der er opgaver, som andre tager sig. I det første halve år spurgte jeg meget både til højre og venstre. Det gør jeg stadig, men det er mange ting, som jeg nu er kommet mere ind i, og jeg har også lært, hvordan man bruger embedsværket. Men der er da ting som er helt anderledes, hvis man sidder som byrådsmedlem i en stor gruppe som Socialdemokratiet eller Venstre. Jeg mener også, at kommunen har været præget af, at Socialdemokratiet var det dominerende parti, som i forrige byrådsperiode alene havde flertal. Men det er jo nu ændret, slutter Inge Ibsen Fomcenco. - Jeg var meget glad for at blive medlem af byrådets tekniske udvalg, siger Venstre-byrådsmedlemmet Signe Friis. - Det havde jeg måske ikke regnet med, som nyvalgt byrådsmedlem, idet jeg har indtryk af, at partierne prioriterer det udvalg højt. Men det er også et udvalg, hvor der er meget arbejde bl.a. med dagsordener med mange punkter og mange papirer, der skal læses igennem, siger Signe Friis. Hun er 20 år og er byrådets yngste medlem. Signe Friis mener dog ikke, at alderen gør, at de øvrige i byrådet har mindre respekt for hende end for lidt ældre byrådsmedlemmer: - Respekten er nok noget, som man skal gøre sig fortjent til. Var jeg byrådets ældste medlem kunne man formentlig også risikere, at det kunne blive draget ind i diskussionen. Jeg synes, at jeg som nyt byrådsmedlem har været med i mange ting. F.eks. var jeg med i den gruppe som repræsenterede Venstre ved budgetforhandlingerne. Her var det virklig spændende at være med, og jeg lærte meget om det politiske spil. Det var samtidig en periode, hvor vi oplevede mange reaktioner fra borgerne. Der var mange reaktioner, og der var også nogle som var ubehagelige og direkte uforskammede. Men det var heldigvis de færreste, og når man brænder for politik, så er det også helt i orden, at borgerne reagerer. Samme opfattelse har Rainer Dannemare, der som nyvalgt byrådsmedlem kunne sætte sig på posten som formand for den konservative byrådsgruppe. Søger indflydelse - Jeg synes, det har været meget spændende at komme med i kommunalpolitik, og jeg siger ofte til andre, at jeg næsten er ked af, at jeg ikke kom med noget tidligere i mit liv. Arbejdsbyrden generer mig ikke. Jeg er vant til at have opgaver som skal klares også uden for normal arbejdstid, så jeg klager ikke, hvis der er aftenmøder eller papirer, der skal læses i weekenden. Jeg er medlem af socialudvalget, og det giver indsigt i mange ting. Men det er vel altid sådan, at man i politik ønsker sig større indflydelse, siger Rainer Dannemare. Som medlem af socialudvalget oplevede han de voldsomme protester mod planerne om at skære ned og lukke en række børneinstitutioner. - Der var mange, der protesterede, og det kan jeg sådan set godt forstå. Der kom mange breve fra forældre, og de sendte også mange e-mails. I nogle tilfælde ville jeg dog foretrække at møde folk ansigt til ansigt. Man kan som regel altid diskutere, hvordan tingene skal gøres, og jeg mener, at det er vigtigt, at beslutningerne bliver truffet på et sagligt grundlagt, siger den konservative gruppeformand. Rasmus Prehn blev det eneste ny medlem af den socialdemokratiske gruppe, der gik tilbage fra 16 til 12 medlemmer. - Jeg synes, at der bliver lyttet til mig, og jeg synes også, at jeg har fået spændende opgaver. Foruden teknisk udvalg er jeg bl.a. med i bestyrelsen for Nordjyllands Trafikselskab samt bevillingsnævnet. Det er alle områder, der været en del offentlig interesse for. Man kan sige, at det første år i byrådet er læretid, men samtidig synes jeg, at på de områder, som jeg har engageret mig i, er der også blevet lyttet. Men man skal selvfølgelig passe på ikke at tro at man ved alt. Omvendt er det også sådan, at hvis man ikke blander sig, så får man heller ikke indflydelsen, siger Rasmus Prehn. Reaktion overraskede En af de sager, som han tidligt engagerede sig i var reglerne for udendørs servering ved restauranter. - Den sag tog jeg op, og jeg oplevede faktisk, at reglerne blev lavet om. Det har været en af de glædelige oplevelser. Men jeg kan blive bedre til at gennemskue, hvordan borgerne reagerer på forskellige forslag. Det kom således meget bag på mig, at der kom så mange indsigelser, da et forslag til en plan for den kollektive trafik var ude i offentlig debat. Efter min opfattelse var der tale om et udmærket oplæg, men nu må vi så til at se på indsigelserne, siger Rasmus Prehn. Han vurderer, at han almindeligvis bruger 10-15 timer om ugen på det kommunalpolitiske arbejde: - Der kan være uger, hvor de kun er fem timer, men der kan så også være uger, hvor det er over 20 timer. I teknisk udvalg er der mange sagsakter, der skal læses igennem, men jeg skal nok være forsigtig med at vurdere, om det er mere end i andre udvalg. Arbejdet har været hårdere end ventet, men det gør ikke noget. Det er ikke sådan, at jeg kører træt i byrådsarbejdet.