Byrde snart væk

ÆLDRE:Hvis Liberal Alliance får magt, som de har agt efter folketingsvalget, er der ingen ældrebyrde efter ganske få år. De økonomisk dårligst stillede folkepensionister vil simpelthen uddø meget hurtigt. De har ikke råd til ret mange lægebesøg. Så pensionsudgiften for samfundet vil automatisk falde betydeligt. Pist. Ingen snak om ældrebyrde mere.