Byrderne bør fordeles

Det koster mange penge at renovere gamle huse og fundamentet under dem. Men det kan blive ekstra bekosteligt, hvis huset ligger på en grund, der kan tænkes at rumme væsentlige fortidsminder - hvad de fleste huse i centrum af Aalborg og andre gamle byer gør.

Det har en større ejendomsbesidder fra Aalborg dyrekøbte erfaringer med. Museumsloven bestemmer nemlig, at grundejeren selv skal betale for en arkæologisk udgravning, og den slags varer længe og koste mange penge. Så mange, at det konservative nordjyske folketingsmedlem, entreprenør Knud Kristensen - forhåbentlig i affekt - udbrød, at han var "fuldstændigt ligeglad med museumsloven". At være ligeglad med loven klæder ikke en folkevalgt. Knud Kristensen ville også tage sagen op med sin partifælle, kulturminister Carina Christensen. Det er der ikke sket noget ved. Anderledes konkret og fremadrettet tegner et socialdemokratisk forslag, som netop har mødt betydelig velvilje i Folketinget. Partiet vil dels pålægge alle bygherrer at få vurderet, om en arkæologisk prøveudgravning er nødvendig (det er frivilligt i dag), dels etablere en forsikringsordning. Den skal finansiere udgravninger, når mindre virksomheder eller private står som bygherrer. Forsikringen løser direkte et af de to afgørende problemer, nemlig prisen for en udgravning. Med de nuværende regler kan en privat husejer, der vil sikre sig en tør kælder, blive bragt til ruinens rand, hvis det viser sig, at huset tilfældigvis står samme sted som et kloster for syv hundrede år siden. Det er uretfærdigt. Indirekte vil forslaget også løse det andet afgørende problem, nemlig risikoen for at bygherrer i al diskretion ødelægger fortidsminder for at undgå at skulle betale dyre udgravninger. En forsikring skal omfatte alle grundejere, dermed bliver prisen for den enkelte såre beskeden.