Lokalpolitik

Byrødder i vindmølle-modvind

Medlemmer af Thisted Byråd fik blæst i håret og argumenter for, hvorfor der ikke skal rejses møller i de syv områder, som står til at blive udpeget til nye vindmølleområder.

3
Galleri - Tryk og se alle billederne. Galleri - Tryk og se alle billederne. Galleri - Tryk og se alle billederne.

Ja tak til megamøller - men de skal ud på vandet. Det var budskabet på et banner, som byrådsmedlemmerne blev præsenteret for, da bussen gjorde holdt på Rosvangvej.

Med en blæst, der nærmede sig kulingstyrke, leverede naturen sit eget argument for nye vindmølleområder. Men ellers var det de mange argumenter imod, at der skal rejses nye vindmøller i Thisted Kommune, som dominerede, da Thisted Byråd mandag var på bustur rundt til de syv områder i kommunen, hvor der skal rejses nye vindmøller. Hvis altså byrådet i sidste ende vælger at vedtage den vindmølleplan, som netop har været ude i høring. I det område, hvor Sjørring Sø engang lå, skal der - ifølge forslaget til vindmølleplan - kunne rejses op til 30 møller, fordelt på to delområder. Det fortalte byplanarkitekt Lise Degn, da bussen gjorde holdt på Rosvangvej. Men der skal slet ikke bygges megamøller på land, var budskabet på et banner, som nogle af de fremmødte borgere foldede ud i den kraftige blæst. De store møller skal ud på havet. - Hvem skal betale for værditabet på vores huse, spurgte én. - Os der bor på landet, vi bliver i forvejen presset på en række områder af landbrugets potente fremfærd, sagde en anden. Herlighedsværdierne Og så fik kommunen og dens planafdeling også kritik fra Thisted Kommunes tidligere planchef, arkitekt Robert Mogensen: - Vindmølleplanen beskæftiger sig med støjmæssige forhold og ikke noget som helst andet. Herlighedsværdierne burde prioriteres meget højt, sagde Robert Mogensen. Men herlighedsværdierne skal nok komme med i betragtning, når byrådet tager stilling til vindmølleplanen, lovede borgmester Lene Kjelgaard Jensen (V). Hun kunne i øvrigt love de fremmødte, at byrådet ikke siger ja eller nej til vindmølleplanen, før en længe ventet rapport fra Miljøministeriet om såkaldt lavfrekvent støj foreligger. Den ventes klar lige før sommerferien, og planen bliver derfor næppe politisk behandlet på denne side af ferien. Chokolade Ingen på Rosvangvej talte for nye vindmøller i området. Alligevel var det ikke kun kritik, de fremmødte borgere på Rosvangvej havde til Lene Kjelgaard og resten af byrådet. Inden bussen kørte videre til næste vindmøllestop, blev politikere og embedsmænd nemlig beværtet med chokolade af en af de fremmødte. - Det har været godt besøgt. Vi har fået en pæn modtagelse alle steder, og folk har givet deres meninger til kende, fortæller Lene Kjelgaard om rundturen til de syv lokaliteter, hvor der - måske - skal rejses vindmøller.