Lokalpolitik

Byrødder må måske selv til lommerne

Grundejere i Båder Bæk vil rejse erstatningskrav mod de enkelte byrådsmedlemmer

FREDERIKSHAVN:Politikerne i Frederikshavn Byråd vil blive gjort personligt ansvarlige for de skader, de påfører beboerne i Båder Bæk ved at sige ja til Skicenter Nordjylland. Advokat Uffe Baller, der repræsenterer 14 af grundejerne i kommunens udstykning ved Båder Bæk, skriver i sin indsigelse, at erstatningskrav vil blive rettet mod de enkelte byrådsmedlemmer personligt, da de med deres ja-stemme vil have gjort sig skyld i løftebrud overfor grundejerne. ÒDet vil være aldeles urimeligt, hvis kommunens borgere via kommunekassen skal betale de betydelige erstatninger, der alene skyldes kommunens illoyale adfærd", hedder det blandt andet i advokatens indsigelse. Uforsvarlig beslutning Tre betingelser skal opfyldes, før en politiker kan gøres erstatningsansvarlig: For det første skal der forelægge et økonomisk tab for kommunen. For det andet skal dette tab skyldes en uforsvarlig beslutning eller udeladelse. For det tredje skal politikeren være skyldig, enten i form af forsæt eller uagtsomhed. Sønderlemmende kritik Grundejernes indsigelse er en fem sider lang, sønderlemmende kritik af kommunens handlemåde. - Beboerne købte grundene under falske forudsætninger og der hviler et tungt moralsk og juridisk ansvar herfor, idet kommunen ifølge det oplyste før grundsalgene kendte til planerne om etablering af et skicenter, skriver advokaten, der finder, at kommunen groft har tilsidesat sin oplysningspligt. Uffe Baller mener, at kommunen går investorernes ærinde og tilsidesætter god forvaltningsskik ved at benytte ufuldstændige og ikke uvildige undersøgelser. Tivoli-støj Støjberegningerne er udregnet som for et idrætsanlæg for at undgå personstøj. ÒRealiteten er, at der er tale om et forlystelsescenter, eller et tivoli om man vil, hvor personstøjen skal medregnes", hedder det blandt andet. Kun ved at undlade at medregne personstøj holder man sig under grænsen for det tilladelige i et område, der er meget støjfølsomt. Uffe Baller mener, at værdiforringelsen vil løbe op i adskillige hundrede tusinde kroner pr. ejendom. Grundejernes fritid vil permanent være forstyrret, hvis projektet gennemføres og ejendommene formentlig usælgelige på grund af naboskabet til skicenteret.Advokaten har bedt om aktindsigt, herunder dokumentation for, hvornår planerne om et skicenter på Flade Bakker første gang opstod.