Lokalpolitik

Byrødderne vil ikke betale for at komme i radioen

FMR må selv betale installation, der sikrer transmission fra byrådsmøderne

FREDERIKSHAVN:Et flertal i byrådet afviste mandag aften en ansøgning fra Frederikshavn Multietniske Radio, FMR, om et engangstilskud på 7100 kr. til dækning af installationsudgifter, der skal forebygge driftsforstyrrelser ved den direkte transmission fra byrådets møder. Forslaget fik kun støtte fra SF og Dansk Folkeparti. Jette Fabricius Toft (SF) anbefalede forslaget blandt andet med henvisning til, at FMR er en ikke-kommerciel græsrodsradio, der drives af frivillige. - Hvis begreber som åbenhed, dialog og kommunikation ikke bare skal være tomme hurra-ord, er det vigtigt, at vi er med til at sikre, at alle kan høre, hvad der foregår på byrådsmøderne. Mange er til "byrådsmøder hjemme i dagligstuen", flere end, der vil være plads til her i byrådssalen, og hvis vi mener det alvorligt, at kommunen har en informationspligt, synes jeg, vi bør støtte radioen med dette beskedne beløb. - Småligt Knud Wilson fra Dansk Folkeparti fandt det småligt, at byrådet ikke ville bevilge 7100 kr. til radioen. Knud Wilson foreslog, at radioen så i det mindste fik det halve beløb, men også det forslag faldt. Erik Sørensen (S) argumenterede med, at alle radioer har fri adgang til at transmittere fra byrådsmøderne - og at man ikke kan gøre forskel på radioerne. - Vi har sørget for, at det teknisk set kan lade sig gøre, så vi har betalt det, vi skulle. Cai Møller (S) henviste til, at byrådet tidligere har afslået en ansøgning, der skulle gøre det muligt for Radio FMR at arkivere optagelserne fra byrådets møder. - Vi kan ikke stå som garanter for, at en bestemt radio skal kunne arkivere lyden fra byrådsmøderne, lige så lidt som vi kan betale et nødstrømsanlæg til avisen for at sikre, at der ikke sker nedbrud. Vi stiller et pressebord til rådighed for alle medier. Så må det være op til dem at sørge for resten.