EMNER

Bytte bytte - om igen

I Danmark har statsministeren stor mulighed for at flytte rundt på ministerier og ministre

Ikke kun ministre blev flyttet rundt fredag. Også adskillige ministerier måtte gennem statsminister Anders Fogh Rasmussens serviceeftersyn. Energiministeriet opsluges af trafikministeriet og bliver dermed skilt fra Økonomi- og Erhvervsministeriet. Ministeriet for Nordiske Anliggender forbliver, ligesom Kirkeministeriet, et selvstændigt ressortområde, men begge skal ledes af ministre med dobbeltfunktion. I Danmark har der tidligere været tradition for flere ministerier end sammenlignelige lande. Professor i offentlig forvaltning ved Københavns Universitet, Tim Knudsen, har en enkelt forklaring; Det handler mere om magtforhold mellem regeringspartierne, end om tekniske overvejelser om hvilke politikområder, der hører sammen. - Styrkeforholdet spiller langt den største rolle, når der ændres på ministerier. Jo flere partier i en regering, des flere ministerier vil der typisk blive skabt, siger han. Også det, at statsministeren ikke skal have godkendelse i Folketinget, spiller ind. - Det giver rig mulighed for at skære en luns et sted og servere den et andet sted, siger Tim Knudsen. Tim Knudsen vurderer, at De Konservative bliver styrket i regeringen. - Bendt Bentsen kan tænkes at få en større rolle som vicestatsminister, nu hvor han afgiver energiministeriet, siger Tim Knudsen, der mener at Bendt Bentsen påtog sig for meget med Erhvervs-, Økonomi-, og Energiministeriet. Da Anders Fogh Rasmussen præsenterede sit nye hold fredag, bed Tim Knudsen særligt mærke i, at Kirkeministeriet igen skal dele sin minister med Undervisningsministeriet. Ligesom det var tilfældet op igennem 1990'erne. - Dengang led Kirkeministeriet lidt under dobbeltministrene, for erfaringen var, at ministeren brugte 95 % af sine ressourcer på Undervisningsområdet og overlod 5 % til kirkeministeriet. Regeringen vurderer åbenbart, at Bertel Haarder(V) er mand for at klare begge dele, siger Tim Knudsen.