Byttehandel er ok

Aalborg Kommune behøver ikke at lave offentligt udbud for at omfordele 770 kvadratmeter.

1
Galleri - Tryk og se alle billederne.

Kun rester af Kvægtorvet står tilbage. Bygningen må formentlig vige for en ny parkeringskælder. Arkivfoto: Lars Pauli

Selv om kommuner normalt skal sælge jord og fast ejendom i offentligt udbud, så er det i orden, at Aalborg laver en lukket byttehandel med ejerne af Kvægtorvet. Det fastslår Statsforvaltningen Nordjylland, som har sagt god for et mageskifte uden offentligt udbud. Hvis aftalen ellers falder på plads, overtager Aalborg Kommune en del af kvægtorvsgrunden. Til gengæld afgiver kommunen et tilsvarende stykke jord fra en nabomatrikel. Plads til ramper og kryds Statsforvaltningen mener, at der er særlige forhold i sagen, som åbner for et mageskifte uden offentlig budrunde. Dels er der en kommunal interesse i at overtage kvægtorvsgrunden. Dels er det grundstykke, som der byttes med, af samme størrelse og ligger i samme område. For kommunen handler det om at bane vej for den ny underjordiske parkeringskælder, der efter planen skal opføres vest for Musikkens Hus. Kælderen er projekteret med et areal på 4150 kvadratmeter og skal have mindst 200 pladser med tilhørende rampeanlæg, adgangsveje og svingbane til Nyhavnsgade. Ved ind- og udkørslen skal der laves et nyt lysreguleret kryds til p-kælderen. Kommunen har drøftet muligheden for et mageskifte med ejerne af Kvægtorvet, hvor 770 kvadratmeter er i spil, og hvis mageskiftet går igennem, rykker kvægtorvsgrunden i realiteten blot en anelse mod nordvest. Kvægtorvet står der stadig I øjeblikket er et lokalplanforslag til behandling, der lægger op til, at Kvægtorvet helt fjernes. I stedet lægger lokalplanen op til, at der kan opføres et nyt byggeri på grunden. Ejerne af Kvægtorvet har dog endnu ikke helt afskrevet den historiske bygning. - Indtil der ligger en aftale på skrift, har situationen ikke ændret sig. Så ejer vi Kvægtorvet, og så er det som udgangspunkt stadig planen at genopføre Kvægtorvet, selv om det nok ikke er så sandsynligt. Men indtil da bevarer vi bygningen og de materialer, som er lagt på lager, oplyser tømrermester Mogens Jørgensen. Han ejer bygningen sammen med ejendomsinvestor Jesper Skovsgaard. Tidligere på året meddelte fonden Musikkens Hus, at man ville overtage grunden og rive Kvægtorvet ned, men den plan er ikke længere aktuel, bekræfter kommunaldirektør Jens Kristian Munk, som også en medlem af bestyrelsen i Musikkens Hus. Han forventer, at parkeringskælderen kommer i offentligt udbud i slutningen af august, og forudsat, at der kommer et bud, som kommunen kan acceptere, forventes det, at kælderen kan står færdig i løbet af et års tid.

Breaking
Politi undersøger mistænkeligt dødsfald - en anholdt
Luk