Lokalpolitik

Byudvikling - eller ny brug af eksisterende områder?

LOKALPLANER:Der er mange forslag fremme om byudvikling omkring Sæby by. Der er forslag, som er markante i byggestil, i arealbehov og placeret i eller tæt ved naturfølsomme områder. Sådan er dét. Men hvad med at vurdere en nuværende anvendelse af de eksisterende bynære områder? Er det samfundsmæssigt i orden, at man i 2008 fastholder en anvendelse i sin planlægning til et eksisterende ferie- og sommerhusområde placeret ca. 300 m til 1500 m fra byens bycenter, og nu planlægger for byudvikling for boligområder i en afstand af ca. 2500 m fra byens centrum? Området her bliver vel brugt ca. 50-60 pct. af året til ferieophold. Det jeg vil opfordre til er, at ved revision af en gældende kommuneplan, at de fremtidige anvendelse- og rammebestemmelser ændres, så det føromtalte ferie- og sommerhusområde ændres til anvendelse som boligområde. Det vil skabe en byudvikling over år, der giver harmoni og stabilitet i det bynære område. Hvorfor kommer signalet nu? Min opfattelse er, at med vedtagelse af den lokalplan som inddrager campingpladsen mod nord til boligbebyggelse, så bliver områder derfra og mod syd ind mod byen en ferieenklave, som er omkranset af helårsbebyggelse, og hvilke perspektiver er der herefter for dette område andet end at ændre status for området til boligområde.