Byudvikling til debat

Visionsrådet giver 24 forskellige bud på udviklingen i Hirtshals by

HIRTSHALS:Den selvbestaltede Visionsråd har præsenteret deres plan for udviklingen af Hirtshals. Planen indeholder 24 punkter, og det er tænkt som et debatoplæg. - Vi har lavet en brainstorm og skrevet alle ideer ned. Vores mål er at starte en debat om udviklingen i byen. Det er ikke sikkert, at vores ideer er de bedste. Det vil være glimrende, hvis vores udspil får andre til at komme på banen. Vi synes, at debatten er fattig i Hirtshals, siger en af initiativtagerne Susanne Fibiger. De forskellige forslag spænder lige fra større projekter til små detailting, og det er helt bevidst, understreger Susanne Fibiger. - Vi vil ikke gå ind og prioritere det ene frem for det andet. Lad os nu først få en debat, siger hun. Gået på klingen medgiver Susanne Fibiger, at det vigtigste er at skabe endnu bedre sammenhæng mellem by og havn. - Det skal være muligt at lave ikke-havnerelaterede virksomheder i Vesthavnen, fastslår hun. Udspillet fra Visionsrådet er opdelt i fem temaer: en helhedsplan for trekantsområdet i Hirtshals, Vesthavnen, turisme, stier og bygninger. Hvad angår trekantsområdet bør der være fokus på oplevelsesværdier, miljø og sammenhæng mellem havn og by. Samtidig lægger forslaget op til, at detailhandelsområdet først og fremmest tilgodeses, og der skabes en både ensartet og smuk ydre fremtoning, når det gælder bygninger og fortorve i Nørregade. Trappen og Den grønne Plads omtales som gode eksempler. I Vesthavnen skal der åbnes op for ikke-havnerelaterede aktiviteter, pælebroen skal gøres attraktiv, og det vil være en god ide at anlægge en lystbådehavn. Desuden foreslår Visionsrådet, at der etableres en friluftsscene til højre for Trappen, og der kan også være plads til et Kunsttorv med arbejdende kunstnere. Sats på turisme Der skal i endnu højere grad sattes på turisme, for det bør i fremtiden være en væsentligt erhverv og hverken et sekunda- eller et fritidserhverv. Der bør i det hele taget være større fokus på turisme som økonomisk generator. Hirtshals kunne udgive en natur- og kulturguide, vandrehjemssegmentet bør udvikles, og der kunne med fordel skabes bedre muligheder for lystfiskeriturisme. Naturstierne i og omkring Hirtshals bør udbygges og renoveres, og der bør laves oplysningsskilte og miniguides. Vesthavnen kan knyttes til husmoderstranden, og der kan laves bedre adgang for kørestolsbrugere. Projektet fra Fyr og Bunkermuseum og ned til Leret kan med fordel udbygges med fortællinger om området. Bygningerne ved Hirtshals Fyr og Fyret er et ikon for byen, og de bør derfor sikres og bevares. Stationsbygningen kan med fordel føres tilbage til sit oprindelige udseende med tegltag og trævinduer, og endelig bør der laves et kulturhus.