Lokalpolitik

Byudviklingsplaner fik tommelfingre op ad

Både Aars og Løgstør ligger nu inde med godkendte planer for, hvordan byernes design skal udvikles i fremtiden.

Torsdag godkendte byrådet nemlig to byudviklingsplaner for henholdvis Aars og Løgstør, som Vesthimmerlands kommune har udarbejdet i et tæt samarbejde med borgerne i de to byer. Planerne er idéer, der beskriver de visioner, som kommunen, foreninger, organisationer og private borgere har for de to byer. Netop brugerinddragelsen fik roser med sig under godkendelsen i byrådssalen. - Det er godt med stor borgerdeltagelse, da det er vigtigt, at borger, organisationer og forneinger også byder ind, når der lægges sådanne planer, påpegede Knud Kristensen (K). Høringsvar blev hørt Planerne har været til offentlig høring fra 7. september og frem til 2. november i år. Nogle af høringsvarene havde fået kommunen til at ændre byudviklingsplanen i Løgstør, så den efterkommer flere af de lokale ønsker, end de forslag som konsulentfirmaet COWI A/S var kommet med som udgangspunkt. - Høringsvarene gav udtryk for, at man ønskede sig en større og mere bynær marina, end den der var skitseret i konsulentens rapport for Løgstør. Derfor er der nu kommet et nyt udkast, forklarede Uffe Bro (S). Knud Kristensen bemærkede ligledes på byrådsmødet, at der i 2012 vil komme lignende byudviklingsplaner er for Aalestrup og Farsø. Først nævnte fik på byrådsmødet godkendt et program for områdefornyelse, der vil gå i gang allerede i fra næste år. Områdefornyelsen har et budget på i alt 5,2 millioner kroner. Både programmet for områdefornyelse og byudviklingsplanerne kan ses på kommunens hjemmeside.