Dronninglund

Byudviklingsudvalg afviser kritik i byggesag]

HJALLERUP:Det er ikke Byudviklingsudvalget i Hjallerups skyld, at Dronninglund Byråd er på vej til at skrinlægge det planlagte nye, tre etager boligbyggeri på hjørnet af Algade og Østergade i Hjallerup. Det fastslår formanden for byudviklingsudvalget, Godtfred Pedersen, i en pressemeddelelse, der er blevet udsendt af udvalget, efter at fabrikant og bygherre Palle Clausen i sidste uge i NORDJYSKE Stiftstidende udtrykte skuffelse over byudviklingsudvalgets rolle i sagen. Godtfred Pedersen påpeger i forlængelse af Palle Clausens kritik, at byudviklingsudvalget netop ikke tog stilling til det konkrete bo-ligprojekt - Udvalget gentog i stedet ønsket om, at der blev taget stilling til fremtiden for hele området og ikke blot for en enkelt parcel, konstaterer Godtfred Pedersen, der samtidig noterer sig, at dette ønske er blevet fremsat flere gange tidligere. Godtfred Pedersen fast-slår videre, at de i byudviklingsudvalget fortsat arbejder på at få centernære, ældrevenlige boliger - inden for de af byrådet udstukne rammer. Der vil i den forbindelse blive holdt et åbent hus arrangement i august. - Vi ønsker en udvikling til gavn for alle i byen, slutter Godtfred Pedersen.]