Byvækst mellem gågade og havn

Toldbodvej skal shines op

FREDERIKSHAVN:Bycenteret i Frederikshavn skal have mulighed for at knopskyde mod øst, i retning af havnen. Det er formålet med en ny lokalplan for området mellem Havnepladsen og den facadeløse Toldbodvej. I området ligger der markante bygninger som Statshavnsadministrationen, Bedriftssundhedstjenesten og Samson Travels pakhus. De skal bevares. Men de har alle facade ud mod Havnepladsen. Bag dem skal der åbnes mulighed for at opføre nye kontor- og forretningsejendomme, eventuel også byggeri til offentlige formål og undervisning. Samt et p-hus for at løse det behov, der opstår, når eksisterende p-pladser i området forsvinder i takt med, at området bliver bebygget. Lokaplanforslaget lægger op til at der ikke bygges boliger i området. Boligforbudet skyldes risikoen for en miljøkonflikt med støjende og forurenende virksomheder på det gamle værftsområde på havnen.