Cabaret gjorde igen lykke i Bælum

} FESTAFTEN: For tredje år i træk har Bælum Ældrecenter haft besøg af cabaretgruppen "Det er bare os", og det var som sædvanlig Møllevangens Venner, der stod for det store arrangement med fuldt hus og 80 tilskuere. Publikum var en blanding af beboere, daghjemsbrugere og borgere fra området, og efter den morsomme forestilling blev der efter traditionen serveret stjerneskud, og snakken gik lystigt. PEDELSKIFTE: Hele 40 ansøgninger har Skørping Skole modtaget til stillingen som teknisk serviceleder, det vi andre stadig kalder pedel. Det er i øvrigt 33 år siden, jobbet sidst var ledigt på skolen, for så længe har det været varetaget omhyggeligt af Karl Anton Christensen, som går på pension 1. april. Hans sidste "skoledag" er dog nært forestående, og derfor har skolen arrangeret reception for ham fredag 18. februar. Også på Terndrup Skole skal man 1. april have ny pedel, undskyld, serviceleder, og her har 27 søgt stillingen. Også Berg Andersen har passet godt på sin skole i mange år, næsten 30, før han nu går på pension. } SPEJDERE: Spejderne i Gerding-Blenstrup har holdt generalforsamling i spejderhytten med deltagelse af 50 børn og 40 voksne, som begyndte med fællesspisning, hvorefter børnene slog katten af tønden, mens de voksne holdt møde. Formand Bent Boel Jensen berettede om en yderligere medlemsfremgang i år, så der nu er 52 spejdere mod 48 året før, fordelt på 20 bævere, 15 ulve og 17 spejdere. Til bestyrelsen ønskede Brian Christensen ikke genvalg, og nyvalgt blev Keld Wammen og Per Knudsen, mens der var genvalg til Verner Jensen og Mogens Buhl Andersen. Bestyrelsen konstituerede sig med Bent Boel Jensen som formand, Palle Boesen næstformand, Mogens Buhl Andersen kasserer, og menige bestyrelsesmedlemmer er Chr. Hjorth, Charlotte Larsen, Keld Wammen, Verner Jensen og Per Knudsen.