Café og museum

} Blomstercafeen holder rent juridisk til i et separat lokale - en såkaldt erhvervsejerlejlig hed. } Den nuværende forpagterlejeaftale går til 1. maj 2008, men ønskes forlænget til 1. maj 2015. ] Ombygningen anslås at koste 80.000 - 90.000 kroner. } I det oprindelige museumsoplæg opererede man med en café i forbindelse med museet.