EMNER

Café Pukkel bliver nu lukket

Forpagteren af caféen i Plantagehuset stopper

Efter godt et år lukker Café Pukkel i Plantagehuset i Thisted. Forpagteren, Puk Michell Jensen, mener ikke, at der er mulighed for at drive café på kommercielle vilkår i det kommunalt ejede medborgerhus: – Vi skal fungere som et rent serviceorgan, og det er der ikke mulighed for at leve af, siger Puk, der har undladt at forny kontrakten efter det første års prøveperiode. Sammen med indehaveren af Kappels Kro i Vesløs, Anni Kappel, overtog Puk Michell Jensen i foråret sidste år forpagtningen af cafeen. Forinden havde Plantagehuset været uden café, efter at Thisted Kommune havde overtaget driften af det tidligere selvejende medborgerhus. Puk Michell Jensen blev dog eneforpagter, da hun og Anni Kappel blev enige om, at ikke var en god idé at drive cafeen i Plantagehuset og Kappels Kro som ét selskab. Mad ud af huset Siden har Puk haft nok at lave, stor omsætning og også et pænt overskud i Café Pukkel. Men en meget stor del af omsætningen stammer fra mad ud af huset: – Jeg har stort set ikke haft en arbejdsuge på under 60-80 timer. Det hænger ikke sammen med hjemmeboende børn. Sådan er det at være selvstændig, men det skulle gerne begynde at lysne. Plantagehusets beliggenhed er ikke den bedste til cafédrift, har hun måttet konstatere. Samtidig synes hun ikke, at Plantagehusets brugere har været gode nok til at bruge caféen. Både Puk og lederen af Plantagehuset, Berit Brunsgaard, er enige om, at det ikke er nemt at drive en café på kommercielle vilkår i et kommunalt medborgerhus: – Jeg synes, vi har gjort, hvad vi kunne, og det har Puk også. Men det er to meget forskellige interesser, siger Berit Brunsgaard. Café – men hvordan? Hun føler sig dog overbevist om, at der fortsat vil være basis for cafédrift i Plantagehuset. Men om der skal søges en ny forpagter eller findes en anden model for cafeen – det er ifølge Plantagehuslederen endnu helt uafklaret. Café Pukkel lukker med udgangen af juni. Til efteråret skal Puk Michell Jensen være med til at starte en ny café i J.P. Jacobsen Centret.