Cafeteria lukkes ikke i weekenderne

Socialudvalg vil bevilge en halv stilling mere til cafeteriet

HJØRRING:Cafeteriet på Vesterlund fortsat vil have åbent alle ugens syv dage. Det siger formanden for Hjørring Kommunes social- og sundhedsudvalg, Helmuth Zickert (S),som er ked af sammenkoblingen af lukning af køkkenet på Vesterlund og cafeteriet. Senest udtalte en pårørende til en beboer i højhuset på Vesterlund bekymring for, hvordan hendes svigermor skulle klare sig med kølemad, hvis cafeteriet lukkede i weekenderne efter 1. juli, når køkkenet nedlægges i forbindelse med, at Centralkøkkenet skal levere kølemad til såvel plejehjem som de pensionister i kommunen, som er visiterede til mad fra Centralkøkkenet. - I beslutningen om at lukke køkkenet er det netop præciseret, at det ikke samtidigt betød en lukning af cafeteriet. Der er på nuværende tidspunkt afsat en personaleramme til cafeteriedrift hele ugen inklusivt weekender, og denne personaleramme er den samme efter lukningen af køkkenet. Vi har så i forbindelse med planlægningen af hele projektet erfaret, at den nuværende ramme næppe slår til efter lukningen i køkkenet, fordi der er brugt af køkkenets personaleramme i cafeteriet. Det er umuligt at sige noget om niveauet i dette ekstraforbrug, men der har været talt om cirka en halv stilling. Hvis vi tilfører cafeteriet denne ekstra halve stilling, vil personalemængden være den samme før og efter køkkenlukningen, siger Helmuth Zickert. I dag produceres der varm mad i køkkenet på Vesterlund, men når køkkenet nedlægges, vil maden komme som kølemad fra Centralkøkkenet. Der er foreløbigt ansat én til at stå for opvarmningen og serveringen af maden. Det er økonoma Bente Vestergaard, som er økonoma og tillidsrepræsentant i køkkenet. Hun har fået jobbet tilbudt og har sagt ja tak, selvom det betyder, at hun går ned i løn, fordi stillingen ikke er en økonomastilling. Der er i øjeblikket hver dag mellem 40 og 50 pensionister, der kommer og spiser sammen i cafeteriet. Mange skal have lidt hjælp til at klare det.