USA

Cains modbydeligheder

Som efterkommer af både europæere og af afrikanskfødte slaver, solgt til amerikanske slaveejere, er jeg rystet over at læse Geoffrey Cains (GC) seneste modbydeligheder i Nordjyske.

Netop som jeg troede, at han ikke kunne komme længere ud, sætter han trumf på. Seneste skud på stammen er hans læserbrev, hvor han påstår, at sorte er lige så skyldige i slaveriet som hvide. Som lærer er den dårligste undskyldning, jeg hører fra unge, at "de andre gjorde det også". GC er åbenbart ikke nået længere i sin udvikling. Med sin sædvanlige evne for generaliseringer beretter GC, at europæerne købte sorte, der allerede var slaver, af sorte. Ja, det forekom ganske vist også. Når det forekom, var det typisk krigsfanger. Men den form for slaveri kender vi også fra vikingetiden i Danmark. Europæerne kunne forresten sagtens selv finde ud af at "indfange" de afrikanske slaver, de havde "brug for". I øvrigt er det ikke kun selve det at sælge, købe eller holde slaver, der er et sort kapitel i Europas og USAs historie. Måden, som disse slaver blev transporteret over havet på, herunder af danske slaveskibe, er et mindst lige så sort kapitel. Pladsvilkårene om bord på disse skibe var langt værre end det, som nazisterne bød de jødiske koncentrationsfanger, og en kæmpestor procentdel af slaverne døde derfor også allerede under sejladsen til bl.a. Amerika. Jeg er ikke i tvivl om, at GC selv tror på, at de afrikanske slaver, som kom til bl.a. Amerika, pr. definition var blevet købt via afrikanere. Han har sikkert hørt det fra nogle af sine forskruede venner i det rabiate anti-muslimske miljø, hvor det kun er det at være hvid, heteroseksuel og helst kristen, der duer. Hvad GC som jøde vil i dét miljø kan jo så godt undre. Men det er vel hans forskruede islamofobi, der har drevet ham derud.