Militær

Californiens modstykke til Nordjyllands mobileventyr

Kilden til it-eventyr skal søges 150 år tilbage

AALBORG:I det sydligste Californien på grænsen til Mexico er der over de sidste 20-25 år skudt noget op, der på mange punkter ligner den udvikling, Nordjylland har oplevet de seneste årtier. Omdrejningspunktet er mobiltelefoner eller mere bredt trådløs telefoni, hvilket har givet egnen fra San Diego og nordpå tilnavne som Wireless Valley eller Telecom Valley, en betegnelse der også tit bruges om Aalborg-Pandrup aksens virksomheder inden for mobiltelefoni. I tal overgår Californiens Wireless Valley som så meget andet på de kanter sit danske modstykke. Så hvor Nordjylland eksempelvis kan opregne 35-40 firmaer i det mobile miljø, så tæller San Diego-clusteret (se faktaboks) omkring 150 virksomheder. Men ellers er det fælles træk mere end forskelle, der falder i øjnene. Således har Wireless Valley sin egen historieskriver, ganske som AAU-lektor Bent Dalum indtager den samme rolle i det nordjyske mobileventyr. I californisk udgave hedder han Joel West og underviser til daglig ved San Jose State University oppe i den nordlige ende af Silicon Valley, som Wireless Valley er en udløber af. Siden midten af 90'erne har han søgt at afkode, hvad der har været den grundlæggende grokraft i Wireless Valleys opblomstring. Kort sagt: hvor får de al den energi fra? En del af det frodige udviklingsmiljø tilskriver Joel West gerne den generelle iværksætterånd, der hersker i Silicon Valley, og som i sin mest oprindelige form udspringer af The Great Gold Rush i midten af 1800-tallet, da folk opfyldt af virketrang og forestillinger om at skabe sig formuer drog mod vest. Da universiteterne dukkede op i det førhen så vilde vest, omplantedes guldgravermentaliteten lidt efter lidt til det akademiske miljø, og entrepreneurship at drive forretning på basis af forskning og viden. Et par studerende ved navn Hewlett og Packard ved Stanford Universitys ingeniørlinie blev i 1930'erne af deres lærer tilskyndet til at starte egen virksomhed, og deres succes har i mange år stået som selve symbolet på skaberkraften i Silicon Valley. Siden har man i høj grad opfattet universiteternes forskning som den vigtigste inspirationskilde for ny erhvervsmæssig udvikling og vækst, det var herfra fornyelsen, innovationen, skulle komme. Men den udlægning holder ifølge Joel West ikke helt, og med Wireless Valley er det i hvert fald en ganske anden sag. - I dag er der enighed om, at universiteternes vigtigste bidrag består i produktionen af ingeniører. Med de uddannede kandidater ledes forskningen ud i de virksomheder, der ansætter dem. Desuden har man i høj grad overset, hvor meget den faglærte arbejdskraft betyder for opbygningen af et stærkt, lokalt cluster, påpeger Joel West. Han nævner den canadiske OL-by Calgary som et andet eksempel på, hvordan der kan pustes liv i telekommunikation. Her var det teleselskabet Northern Telecom, der besluttede at flytte hele sin udviklingsafdeling med hundreder af ansatte ud fra Toronto. Og når det i USA i særlig grad er San Diego, der fremstår som vugge for den trådløse kommunikation, skyldes det ikke mindst, at byen er hjemsted for US Navy Base. Igen en parallel til Nordjylland, hvor den lokale udvikling af radiokommunikation udsprang af fiskeri, skibsfart og værfter, hvis skibsradioer blev forløber for mobilen. Så hvor San Diegos lækre sandstrande ellers nemt kunne have forledt den lokale ungdom til et ubekymret Beach Boys-liv, har flådestationen sendt nogle ganske andre vibrationer ud i omgivelserne. Til forskel fra den øvrige it-industri i Silicon Valley - især computere, software og chips - har den trådløse udvikling været mere spredt, og det kan sagtens vise sig at være en gevinst. - Der findes kun et Silicon Valley, og deri ligger måske i sig selv en begrænsning. Måske vil området om 50 år ligge øde hen som vi kender det fra mineområderne, stålindustrien og andre dele af det traditionelle erhvervsliv. Ligesom den nordjyske historie om mobiltelefoni i høj grad kan spores tilbage til et bestemt firma, S.P. Radio i Aalborg grundlagt af Simon Pedersen - Bang og Olufsens studiekammerat fra Bjergby ved Hjørring - har meget af den trådløse udvikling i Californien rødder i et enkelt selskab, Qualcomm, stiftet 1985. Qualcomm er sjovt nok selv udsprunget af universitetsverdenen, hvor to professorer ved navn Jacobs og Viterbi tilbage i 1968 (!) oprettede elektronikvirksomheden Linkabit, som kom til at levere kommunikationsudstyr til militæret, især til de militære flyfabrikker, som stod stærkt i Los Angeles/San Diego fra 30'erne til op i 80'erne. Linkabit, opkøbt af en større militær kontraktpartner i 1980, har fået æren for fremvæksten af 25-30 mindre firmaer inden for telekommunikation, og et af dem var Quallcomm, hvor Jacobs og Viterbi gik igen som grundlæggere. Qualcomm blev for alvor synlig, da firmaet i 1999 toppede listen over hurtigst voksende små og mellemstore virksomheder på den amerikanske børs. Og selskabet var samme år udslaggivende for, at San Diegos trådløse cluster tiltrak rekordhøje investeringer - over 2,5 milliarder kroner. I 2002 reduceret til mere beskedne, omend sammenlignet med nordjyske forhold ganske imponerende 1,5 milliarder kroner. Og selv om luften på et tidspunkt i 2000/01 gik af it-ballonen har aldrig for alvor taget pusten fra Wireless Valley. - Den generelle lære fra Silicon Valley har været en også i akademiske miljøer udbredt accept af, at det er i orden at tjene mange penge - og at det er naturligt, at nogen går ned. I det trådløse miljø hersker der en meget realistisk opfattelse af, hvordan udviklingen går, og derfor har man undgået den sæbebobleøkonomi, som har præget dot.com-virksomhederne, mener Joel West. Til gengæld nærer han heller ingen illusioner om, at Wireless Valley vil bestå for tid og evighed. Tværtimod kan han nemt forestille sig at nye, stærke clustre vil opstå andre steder i verden, f.eks. i de nye økonomier i Rusland og Østeuropa, hvor trangen til at gå i gang for sig selv måske er større nogen andre steder. - Der er godt uddannede folk, som med stor dygtighed er i stand til at organisere tingene på en ny måde, og jeg tror nemt, at de kan gå hen og blive morgendagens succesfulde entreprenører, forudser clusterforskeren fra San Jose.