Turisme

Camping-Peter fik erhvervspris

Erhvervsrådet hædrede Peter Outzen fra Nibe Caravan Center

NIBE:Nibes Camping-Peter - alias campingforhandler Peter Outzen, Nibe Caravan Center - har nu papir på, at han er initiativrig og dynamisk. Det fik han på det lokale erhvervsråds generalforsamling. Her overrakte formanden, afdelingsdirektør i Sparekassen Himmerland, Arne Segerstrøm, rådets initiativpris til Peter Outzen, der i suveræn stil lever op til rådets holdning om, at initiativpris-modtagerens dynamiske og initiativfyldte udfoldelser meget gerne må være kendt udadtil. Og det er campingforhandleren og hans virksomhed, der for knap 40 år siden blev grundlagt af Peter Outzens far, Arne Outzen. Nibe Caravan Center, der er en af byens mest kendte virksomheder, gennemførte i fjor en udvidelse af værkstedsarealet og lagerlokalerne. Forretningen beskæftiger i dag 15 medarbejdere. I erhvervsrådets generalforsamling indgik også en fyldestgørende beretning af formanden, der indledningsvis konstaterede, at virksomhederne for tiden ser noget pessimistisk på fremtidsudsigterne - bl. a. på grund af Irak-krisen, det glidende krak på aktiemarkederne og problemer med de indenlandske afsætningsmuliggheder. - Generelt har der dog være god aktivitet hos virksomhederne i Nibe Kommune, sagde Arne Segerstrøm og omtalte en række virksomheds-udvidelser og etableringer i kommunen. Der blev i beretningen også plads til en kort omtale af Nibe Invest A/S, hvor erhvervsrådet er hovedaktionær. Formanden oplyste, at selskabet gennem længere tid har arbejdet med et motelprojekt på havnefronten. - Det har imidlertid været svært at finde den optimale løsning, da egenkapitalen sætter snævre grænser for investeringsrammen, konstaterede Arne Segerstrøm. Han blev genvalgt til formand, mens Gert Kristensen fra GK Energi blev udpeget til næstformand. Som sekretær valgtes Henik Holm fra Holm&Holm, og Michael Møller fra EDC-mæglerne fik posten som sekretær. Generalforsamlingen sluttede med et spændende indlæg ved marketingchef Nicolai Johansen fra firmaet Epoka A/S i Pandrup - en virksomhed der opererer med køb og salg af brugte computere. I fjor nåede den en omsætning på 400 mio. kr. og endte øverst på dagbladet Børsens liste over hurtigst voksende danske virksomheder.