Lokalpolitik

Campinghytter er i strid med lokalplan

Hytter på Josefines Camping ligger for tæt på naboskel

LØKKEN:Naturklagenævnet giver Claus og Anette Engel Bang, Søndergade i Løkken, delvist ret i deres klage over de nye hytter på Josefines Camping. De nye campinghytter blev opført i løbet af vinteren blot tre meter fra Claus og Anette Engel Bangs hus, og da hverken Løkken-Vrå Kommune eller Nordjyllands Amt kom ægteparret til hjælp, klagede de til Naturklagenævnet. Parret opfatter placeringen af hytterne som en grov provokation og klagede over at hytterne er for store, at der bliver indkigsgener og en stærkt forøget brandfare m.m. Claus og Anette Engel Bang mente, at hytterne, der blev opført med såvel amtets som kommunens velsignelse, var i strid med både campingreglementet og lokalplanen. Naturklagenævnet har nu set på sagen, og giver parret medhold i den del af klagen, der vedrører lokalplnen, mens den del, der vedrører amtets tilladelser, afvises. - Der er problemer med at lokalplanen ikke er overholdt, så hytterne skal lovliggøres i forhold til lokalplanen. Men det er kommunens ansvar. Amtet er ude af sagen nu, oplyser amtets sagsbehandler på sagen, Helge Bølling, tilfreds. - Campinghytterne, der er opført i en afstand af 3,23 m fra naboskel, er i forhold til lokalplanen placeret for tæt på skel, og skal derfor lovliggøres. Dette kan ske enten fysisk ved at hytterne nedrives, eller retligt ved at kommunen meddeler dispensation, hedder det i Naturklagenævnets afgørelse. For så vidt angår den for-øgede brandfare, forklarer Naturklagenævnet, at de brandværnsmæssige forhold er kommunens ansvar, og at kommunens afgørelser på dette område ikke kan ankes. Klagen over hytternes størrelse og indkigsgener afvises også. Anette og Claus Engel Bang havde regnet sig frem til at hytternes bruttoetageareal var over 40 kvm., men det afviser Naturklagenævnet. Hytterne er blevet målt efter på alle leder og kanter, og er opgjort til 26,62 kvm imod de tilladte 25 kvm. At hytterne er blevet lidt for store skyldes producentens opmålinger, og Naturklagenævnet tror ikke, at ejeren af Josefines Camping var i ond tro, da han købte og opførte hytterne.

Forsiden