Turisme

Campingliv uden en trævl

Vegger kan få Danmarks første helårsåbne naturistcampingplads

VEGGER:Storkebyen Vegger i Halkær Ådal er i forvejen kendt for sit økologiske sindelag. Nu får den lille himmerlandske landsby måske også snart en campingplads, der er garanteret fri for tilsætningsstoffer. Hvis amtet og Aars Kommune vil, bliver et engareal uden for Vegger nemlig forvandlet til Nordjyllands første naturistcampingplads. Den vil i givet fald samtidig blive den første af sin art i hele landet, som satser på at holde åbent både, når solen står højt på himmelen og sneen ligger tykt over markerne. Initiativtageren er Flemming Mortensen, som er tidligere formand for Naturistforeningen Nordjylland Han vil indrette campinpladsen for det naturlige look på et engareal på sin ejendom i udkanten af Vegger. - Normalt foretrækker naturister pladser ved vandet. Vi har kun naturen at byde på, erkender han. Alligevel tror han på, at campingpladsen i Vegger vil slå an - både hos skabsnaturisterne og landets 2000 organiserede naturister. I øjeblikket er der kun tre naturistcampingpladser i Jylland. Ved Viborg, Århus og Henne. De har kun åbent i sommerhalvåret. Naturligt hele året - Vi håber, at en helårsplads er det, der skal til for at overtale naturister til at komme hertil, siger Flemming Mortensen. Veggerborgerne skal dog ikke forvente at se nøgne mennesker løbe rundt i sneen. - Når vejret ikke er til det, så render man selvfølgelig ikke rundt uden tøj på, bemærker han. To hektar er sat af til formålet, og det giver optimalt set plads til et par hundrede naturister ad gangen. - Det tror jeg nu ikke på. En belægning på snes campister er nok mere realistisk, vurderer Flemming Mortensen. Ideen opstod, da landsbyerne i Aars Kommune på skift holdt fremtidsværksteder med det formål at få diskuteret, hvad beboerne i fremtiden skal leve af. Ideen nåede nu ikke med i puljen af ideer, som byens borgere i fællesskab besluttede sig for at arbejde med, men den levede videre hjemme hos Flemming Mortensen og hans kone Mia Quist Jensen. En nøgen satsning I den nordjyske naturistforening er drømmen om en naturistcampingplads i den nordlige ende af landet blevet drømt adskillige gange uden, at nogen dog har turdet tage det afgørende skridt. - Det hænger sammen med, at man enten skal overtage en eksisterende ”textilcampingplads” med den indkøringsprriode, der er i det eller forpagte en plads og binde sig for de fast udgifter, der er forbundet med forpagtningen, påpeger han. Campingpladsen i Vegger vurderer han, kan etableres indenfor en overskuelig økonomisk ramme. Han håber samtidig, at den nordjyske naturistforening vil drive pladsen. Soppesø og høj hæk Det er blandt andet tanken at indrette servicefaciliter som toiletter, køkken og opholdstue i nogle eksisterende staldbygninger, som allerede ligger på Flemming Mortensens grund. Der skal lave en mindre soppesø på engen og plantes læhegn, så både naturister og Vegger-borgere kan føle sig ugenerte af pladsen. Flemming Mortensen er ikke selv i tvivl om, at han foretrækker naturistcampingpladser. - Min oplevelse er, at man kommer tættere på hinanden på en positiv måde på en naturistcampingplads end på en almindelig campingplads. Tøj signalere noget individuelt, som forsvinder, når klæderne falder. Tilbage er mennesket. Allerhelst vil Flemming Mortensen igang med projektet, så de første nøgne campister kan flytte ind til sommer. - De praktiske forhold kan vi hurtigt få på plads. Spørgsmålet er i sidste ende kun om politikerne tør give lov til at lave en naturistcamping i Vegger. Foreløbig har økonomiudvalget i Aars udgået at tage stilling. Udvalget har sendt ansøgningen videre til Nordjyllands Amt for at høre om planerne ligger indenfor rammerne af regionplanen.