Lokalpolitik

Campingplads i Thise Bakker

Byrådet mener, at en campingplads sikrer Manna-Thise-området udvikling

BRØNDERSLEV:Brønderslev Byråd har sagt ja til, at der etableres en campingplads i Thise Bakker. Der er foretaget mindre ændringer i forhold til den oprindelige plan. Der etableres ikke nogen inspektørbolig i tilknytning til campingpladsen, og der fastsættes en grænse på 100 enheder, hvor der tidligere var planer om 120 pladser. De andre indsigelser, der er kommet mod campingpladsen blev alle afvist af byrådet. Det er blandt andet Nordjyllands Amt, der har protesteret over planerne om en inspektørbolig. Også Danmarks Naturfredningsforening anker over inspektørboligen med den begrundelse, at den ligger på et attraktivt sted, hvor der er udsigt til syd og øst. Danmarks Naturfredningsforening er af den opfattelse, at ledelse af campingpladsen bør ske fra eksisterende bolig, der er beliggende i forbindelse med lejrskolen, således at der ikke skal opføres en ny bygning i området. Brønderslev Kommunes tekniske forvaltning har derfor taget inspektørboligen ud af planen. På byrådsmødet kom det frem, at en campingplads typisk vil være åben ni måneder om året. I den oprindelige kommuneplan var der udlagt en campingplads med 50 enheder, og amtet har anført, at der skal være mellem 100 og 500 pladser, for at en campingplads er rentabel. Byrådet er landet på 100, og det antal findes passende. Der er blandt lokale frygt for, at naturen vil blive spoleret af de mange, der vil færdes i området. Formand for teknik- og miljøudvalget, Karsten Frederiksen (K) pegede på, at der er tale om et ret følsom område, men modsat skal der også være en vis rentabilitet i en campingplads. Karsten Frederiksen konstaterede, at der er holdt et borgermøde, hvor meningerne om campingpladsen var delte. Han mener, at der stort set var lige mange for og lige mange imod campingpladsen. Johannes Trudslev Pedersen (S) glædede sig over, at de mest følsomme områder er taget ud af planen. Borgmester Jens Arne Hedegaard (V) konkluderede, at det er godt, at der sker noget i området, og han mener, at en campingplads vil få stor betydning for Thise-området.