Lokalpolitik

Campingplads ønsker vikingehus

Satser på naturoplevelser frem for badeturisme ved stenfyldt strand

KLIM:Klim Strand Camping ønsker at opføre et aktivitetshus, der kan være samlingssted for grupper på 20-30 personer. Det skal udformes som et 125 kvm vikingehus og opføres af ejeren i samarbejde med Produktionsskolen Midtfjord og være færdig til sæsonstart april 2004. - Bygningen skal opføres på et areal, der i dag anvendes til rideområde. Her er der i dag to gamle togvogne. Disse fjernes i forbindelse med byggeriet, skriver Jan Jepsen i ansøgningen om byggetilladelse. Teknisk udvalg i Fjerritslev Kommune anbefaler, at ejeren hurtigst mulig får udarbejdet en lokalplan for området. - Vi ved, at der vil være problemer med at få byggeriet godkendt hos Nordjyllands Amt, da byggeplanen ikke er i overensstemmelse med regionplanen. En lokalplan skal sikre, at sagsbehandlingen og dermed byggeriet ikke sinkes unødigt, fortæller Jørgen Eriksen (V), formand for Teknik- og Miljøudvalget. Der er foretaget høringer hos naboer og hos amtet. Der var ingen bemærkninger fra naboerne, mens Nordjyllands Amt havde flere bemærkninger til projektet. Det er tanken, at det nye aktivitetshus i højsæsonen skal anvendes til børne- og familieaktiviterer og i lavsæsonen til teambuilder-aktiviteter. - Klim Strand Campings placering gør stedet yderst egnet til naturoplevelser i vand og på land. Stedet kan ud over traditionel camping bl.a. anvendes til friluftsaktivteter, herunder primitive overnatninger, sejlads, fiskeri og lignende, skriver Jan Jepsen i ansøgningen om byggetilladelse, - På grund af kraftig strøm fyldes strandarealet i dag langsomt med ral, hvorfor stranden ikke længere har den samme turistmæssige betydning, som da campingpladsen blev etableret i 1970. Derfor er nye tiltag nødvendige, forklarer han. Campingpladsen etablerede i år et samarbejde omkring havkajaksejlads.