Campingvogn på vejen hele året

Turisme 29. september 2002 08:00

?På den vej, jeg bor på, har genboen sin campingvogn holdende hele vinterhalvåret. Det ser træls ud, og det giver problemer ved snerydning. Må han det? !Af Deres adresse kan jeg se, at De bor på en villavej i Aalborg, og det gør det muligt for mig at svare præcist på Deres spørgsmål. Efter Færdselsloven kan vejbestyrelsen med samtykke fra politiet træffe færdselsmæssige bestemmelser for offentlige veje. Der kan bl.a. træffes bestemmelse om parkering. Tilsvarende bestemmelser kan træffes af vejmyndigheden for private fællesveje, og det er også kommunen. Private fællesveje er efter Privatvejsloven "de gader, broer og pladser, der uden at være offentlige…tjener som færdselsareal og anden ejendom end den ejendom, hvorpå vejen er beliggende, når ejendommene er i særlig eje". Aalborg kommune har truffet sådanne færdselsmæssige bestemmelser i form af en parkeringsbekendtgørelse, der gælder i hele Aalborg kommune i tættere bebyggede områder. Sådanne områder er afgrænsede med byzonetavler. Af § 5 fremgår: "Parkering af campingvogne er kun tilladt i 48 timer, medmindre der findes særligt afmærkede pladser for sådanne køretøjer". Så svaret på Deres spørgsmål er klart nej – uanset om villavejen er offentlig eller privat.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...