Turisme

Campister kan få glæde af nedvejning

Cam­ping og trai­ler­fol­ket skal være op­mærk­som på bi­lens trækvægt. Der­for kan for ek­sem­pel hes­te­trai­le­rens to­tal­vægt i man­ge til­fæl­de ikke ud­nyt­tes fuldt ud, hvis det skal være lov­ligt.

Cam­ping og trai­ler­fol­ket skal være op­mærk­som på bi­lens trækvægt. Der­for kan for ek­sem­pel hes­te­trai­le­rens to­tal­vægt i man­ge til­fæl­de ikke ud­nyt­tes fuldt ud, hvis det skal være lov­ligt.

En nedvejning af gulpladebilen giver i nogle tilfælde muligheder, men kan også give begrænsninger. Som vi tidligere har beskrevet, er der åbnet op for nye muligheder for at køre stor hestetrailer med lille kørekort. Hvis en gulpladebil nedvejes fra for eksempel 2025 kilo til 1800 kilo, vil man nemlig kunne køre med en hestetrailer med en tilladt totalvægt på op til 1700 kilo. Det er dog vigtigt, at hæfte sig ved, at bilen højst må trække 50 kilo over egenvægten. Det betyder, at man i mange tilfælde ikke kan udnytte hestetrailerens fulde totalvægt - men typisk kan trække hestetrailer på sammenlagt, i dette tilfælde, op til 1500 kilo om bord. Det oplyser Folke Pedersen, som er teknisk konsulent i FDM. Denne model kan visse campister også få glæde af. I dag bliver det nemlig mere og almindeligt med store campingvogne med en totalvægt på 1500-1600 kilo. Det vil i visse tilfælde, ved at få nedvejet sin gulplade bil, være muligt at køre med en større campingvogn inden for den samlede totalvægt. Og man kan derved udnytte campingvognens totalvægt mere og derved komme mere gods i, konstaterer Folke Pedersen. Det gælder dog i alle tilfælde om at kontakte sin synshal. Reglerne er nemlig komplicerede. Til gengæld skal man ved en nedvejning af bilen være opmærksom på, at man ikke må have så meget last om bord som tidligere.