Camre:Det er godt for Europa

BRØNDERSLEV:- Den europæiske forfatnings demokratiske nederlag er den lykkeligste begivenhed for Europa siden Anden Verdenskrig. Det sagde medlem af Europaparlamantet, Mogens Camre, på Dansk Folkepartis grundlovsmøde i Hedelund Rhododendronpark i Brønderslev. Han sagde, at Danmark ikke mere vil være et selvstændigt land, hvis den europæiske forfatning vedtages. - De franske og hollandske folkeafstemninger viser os, at de europæiske borgere i stort tal har viljen til at påvirke deres egen fremtid, og de tager ivrigt del i vigtige politiske afgørelser, når de får mulighed for det. Mogens Camre konstaterede, at det i dag ikke er klart, om vi i Danmark kommer til at stemme om den europæiske forfatning 27. september. - Man kan undre sig over, at vores statsminister fortsat mener, at det er rimeligt, sagde Mogens Camre, der henviste til, at forfatningen kun kan vedtages hvis alle lande siger ja. Også problemerne på Nørrebro kom Mogens Camre ind på. - Vi har for mange indvandrere, som ikke ønsker at integrere sig i Danmark, men som opbygger deres egne, lukkede samfund, der er fjendtligt indstillet over for Danmark, og som skaber en voldskriminalitet, som vores eftergivende samfund slet ikke kan håndtere. Mogens Camre kom ind, at imamen Abu Laban forleden fremsatte sine meninger om kriminaliteten og kom med forslag om en islamisk løsning på det seneste drab ved Café Rist, nemlig, at den ene muslimske familie skulle betale blodpenge til den anden. - Så langt er vi kommet ud i islamiseringen i det danske samfund, at disse forstyrrede middelalder-mennesker søger at løse problemer i Danmark med sharia-lovgovning. - Hvis mennesker vil have et andet samfund end det danske, og indfører den arabiske middelalders, så skal de ikke leve i Danmark. Læs mere side 2