Brønderslev

Camre i 2004

BRØNDERSLEV:Allerede nu har Dansk Folkeparti i Nordjylland sikret sig, at Mogens Camre også næste år kommer til Nordjylland 5. juni. Ganske vist falder denne grundlovsdag midt i valgkampen til EU-parlamentet. - Men jeg har sat grundlovsmødet ind i kalenderen, fortæller Mogens Camre, der vil bruge de kommende måneder på at fortælle danskerne sin version af, hvor landet står, hvis en ny EU-forfatning bliver vedtaget: - Så kommer vi kun til at bestemme udformning af cykelstier og nationalparker.