Aalborg

Carlsbergs Mindelegat til kemistuderende

HÆDER:Kemistuderende Troels Bach Nielsen fra AAU har modtaget Carlsbergs Mindelegat for sit arbejde med membranfiltrering og vands struktur. Legatet på 75.000 kr. betyder for Troels, at han nu kan koncentrere sig fuldstændigt om sit studie og rejse ud og lave målinger på laboratorier rundt omkring i verden. Troels håber på, at hans undersøgelser af vandets struktur kan bidrage til en forståelse af vand som opløsningsmiddel for hydrofobe stoffer. Afgangsprojektet er fundamentalt for forståelsen af vands egenskaber. Han er opvokset i Tranbjerg syd for Århus og er student fra Viby Amtsgymnasium. Han valgte at læse Kemi i Aalborg på grund af gruppearbejdsformen på Aalborg Universitet og muligheden for at læse til ingeniør.