Tranum

Carport skal flyttes

En sommerhusejer ved Tranum Strand har fået afslag på en dispensation til at lade sin carport stå, selv om den ved en fejl er placeret på skrå i forhold til sommerhuset. Sommerhusejeren oplyser i sin ansøgning, at han ikke vidste, bygmesteren ville placere bygningen på skrå, og at denne bygmester senere er gået i betalingsstandsning. En nabo er kommet med følgende kommentar: Carporten er opført ualmindelig uharmonisk på grunden i forhold til det øvrige byggeri. Både bygningsmyndigheden og teknisk udvalg er enige idette, og derfor skal carporten rettes ind vinkelret eller parallelt med sommerhuset.