Carport til høring

Skolevæsen 29. september 2002 08:00

Ejeren af et parcelhus på Bøgetoften i Aabybro må nu vente på naboernes dom, før han kan bygge en 24 kvadratmeter stor carport. Teknisk udvalg er klar til at dispensere fra gældende lokalplan om afstand til stier, hvis altså naboerne ikke har noget imod nybyggeriet. Derfor er carporten sendt til nabohøring, før teknisk forvaltning træffer den endelige afgørelse på den baggrund. Besøg i Lindesberg Fra mandag til onsdag har Aabybro Komune en delegation på besøg hos den svenske venskabsby, Lindesberg for at udveksle erfaringer på ældreområdet ved foredrag og besøg på institutioner. I Sverige er langt fremme, når det gælder ældreområdet, fordi der er har flere ældre end herhjemme. Lindesberg har bl.a. udviklet systemet 3-3, hvor medarbejderne arbejder 3 dage og har 3 dage fri. Dette system har i Lindesberg medført et meget bedre arbejdsmiljø og en kraftig reduktion i sygefraværet blandt medarbejderne. Fra Aabybro deltager socialchef Leif Sørensen, ældrechef Benthe Hansen, Dorthe Olesen, Majbritt Guldstad, Margit Kristensen, Anette Kristensen, Pia Grønkær, Jette Christensen, Else Rendbæk. Desuden er der deltagere fra Hjørring og Frederikshavns kommuner, Nordjyllands Amt, en række uddannelsesinstitutioner, herunder AMU, samt fagforeningerne KAD, FOA og SID . Benytter faktiske tal Når skolerne i marts finder frem til antallet af elever og klasser i det kommende skoleår i august, benytter skolerne, de faktiske tal, der er til rådighed 1. marts, oplyser Arne Mortensen, tidligere skoleinspektør for Biersted Skole. Som omtalt i NORDJYSKE fredag vil politikerne indføre et nyt styresystem ved timetalsfordelingen skolerne i mellem for at forhindre, at nogle skoler får flere penge, end de har elever til, på bekostning af andre skoler. Med det nuværende system skal skolerne i marts ud fra de faktiske tal sige, hvor mange elever og klasser der vil være i august. Men tallet kan ændre sig efter 1. marts pga. fraflytning fra byer, eller at elever begynder på efterskoler og friskoler. Dette udsving vil byrådet vil have styr på med en ny metode, har borgmester Ole Lykkegaard Andersen (V) tidligere oplyst. BIRKELSE Historien om Ingemann Den første sogneaften i efteråret i Vedsted Sognegård var lagt i hænderne på O. Skovlund Hansen, der lod de 30 fremmødte få del i sin meget store viden om B. S. Ingemann. At Ingemann har digtet sange og salmer ved mange. Men at han på sin egen tid blev anset som landets betydeligste samledigter, og at hans produktion af sange, salmedigte og historiske romaner og værker var så stor, at den kunne måle sig med H. C. Andersens omfattende digtning, er mindre kendt. O. Skovlund Hansen fortalte om digterens liv fra barndomstiden og om de oplevelser, der kom til at spille en rolle for Ingemanns digtning. Således betød naturen meget for ham, og det er tydeligt afspejlet i mange af hans sange og salmer. Ingemann fik overdraget hvervet med at samle og redigere forslag til en ny salmebog og tog mange af sine egne salmer med. Han pudsede også en del af Grundtvigs salmer meget hårdt af uden at spørge om tilladelse. Alligevel havde Grundtvig og Ingemann god kontakt med hinanden gennem årene. Skovlund oplyste at i den nuværende salmebog findes 30 af Ingemanns salmer og over 20 i Højskolesangbogen. En del af dem blev sunget i forbindelse med foredraget.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...