Casper - meget kort fortalt

Født i Aabenraa 30.6. 1935 Cand.polit fra Københavns Un iversitet 1961 Gift med cand.jur Eva Caspersen i 1962, tre sønner Sekretær i Danmarks Statistik 1962-64 Afdelingschef i Forsikringsselskabernes Statistikkontor 1964-68 Afdelingsleder ved Handelshøjskolen i Kbh. 1968-73 Institutbestyrer for Instituttet for teoretisk Statistik 1970-73 Med i opbygningen af HA studiet i Aalborg fra maj 1972 Beskikket medlem af AUC's interimstyre 1973-75 Rektor ved AAU 1.marts 1976-1.februar 2004 (?) Tillidsposter ved siden af karrieren: Medlem af Det Rådgivende Udvalg vedr. Færøerne 1981-89 Den danske Nationalkomite for The European Cultural Foundation 1983-93 Erhvervsudviklingsrådet 1996-99 Formand for Aalborg Teater 1986- Formand for Statens Filmcentral 1986-89 Formand for Københavns Fondsbørs 1989-1996 Formand for Federation of Stock Exchange in the EC 1995-96 Rektorkollegiets repræsentant i Liaison Komiteen 1987 og formand for samme i 1992-93 Formand for Rådet for Europæisk Politik 1993-2001 Præsident for European Capital Market Institute 1993-94 Præsident for International Association of University Presidents 1999-2002 Medlem af Grænseforeningens hovedbestyrelse 2001- Formand for Fonden Musikkens Hus i Nordjylland 2000- Æresdoktor ved seks universiteter: University of Central Florida 1988, Vilnius Tekniske Universitet 1993, Vilnius Universitet 1993, Universidad Autonoma de Guadalajara, Mexico 1999, Universitatea Politichnia di Bucaresti 2000 og UniversidadAutonoma de nNuevo Leon, Mexico 2000. Sven Caspersen har tillige modtaget en række priser og hædersbevisninger.