Aalborg

Caspersen formand de næste to år

Sven Caspersen, der indtil 1. februar var rektor på Aalborg Universitet, blev ganske som ventet valgt til formand for den nye 11 mand store universitetsbestyrelse , der bl.a. har seks eksterne medlemmer.

Caspersen blev på et konstituerende møde i aftes valgt for de første to år. Der er ikke udpeget en næstformand. De øvrige eksterne medlemmer af bestyrelsen er direktøren for RTX Telecom, Jørgen Elbæk, forskningsdirektør Peter Elvekjær fra Grundfos, Allis Helleland, direktør for Statens Museum for Kunst, chefredaktør Anne Knudsen fra Weekendavisen samt rektor på Karlstads Universitet i Sverige, Christina Ulleniustet. På universitetet er Gunhild Agger og Lars Arendt-Nielsen valgt af det videnskabelige personale, Merete Pedersen fFor det teknisk-administrative personale og Søren Berntsen og Morten Jensen Maate for de studerende.