CD: Nul lønstigning næste år

CD vil spare 25 mio. kr. på lønkontoen

Musik 12. september 2002 08:00

FREDERIKSHAVN: En nulstilling af løn- og prisfremskrivningen i Frederikshavn Kommune samt en nedsættelse af dagplejens børnetal. Det var nogle af de råd, Jens Hedegaard Kristensen onsdag havde med til "dronningerunden" på borgmesterkontoret som CD's bud på næste års budget. Lønningerne stiger ifølge overenskomsresultatet med 3,5 procent i 2003, men ved at nulstille fremskrivningen skærer man ca. 25 mio. kr. ud af kommunens lønudgift. Det svarer i runde tal til 85-90 fuldtidsansatte til en gennemsnitsløn på 285.000 kr. - Ved naturlig afgang skal vi hver gang ind og se på, om det er nødvendigt at genbesætte stillinger. Desuden bør vi analysere sygefraværet blandt kommunens ansatte med en månedlig afrapporteringspligt til det politiske system. De enkelte forvaltninger bør helt ned på laveste omkostningssted dokumentere ressourceforbruget, så udgifterne bliver synlige og der opnås en acceptabel ansigt-til-ansigt-tid over for borgerne, siger Jens Hedegaard. Fra offentlig til privat Nedskæringerne vil selvfølgelig ramme nogle af kommunens 2326 fuldtidsansatte og kan næppe gennemføres uden af betyde serviceforringelser. - Men overskriften for CD's politik er, at vi skal flytte midler fra det offentlige til udviklingsområder, der kan være med til at sætte gang i det erhvervsliv, der i sidste ende skal betale gildet. - De enkelte udvalg - især socialudvalget - skal bruge 2003 til at stabilisere sig inden for de nuværende givne rammer. CD vil placere 10 mio. kr. i en erhvervspulje, så kommunen sammen med private investorer med kort varsel kan gå ind som bidragsyder i en lokal beredskabspulje. Fem mio. kr. skal sættes fra til udviklingsprojekter som Byens Lys, Bangsbo-området, Knivholt-Apholmen, Frydenstrand og oplandsbyerne. "Værkergrunden" på Ørnevej skal sælges til bolig og erhverv og skibakkeprojektet skal privatiseres mest muligt. Jens Hedegaard vil gøre op med kommunens "mødekultur" og skære i repræsentations- og rejseudgifter. - Der er ingen grund til, at store grupper samles uafbrudt og alle skal ud og se sig omkring, når to-tre mennesker sagtens kunne ordne det med en snak på nettet.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...