Cementkrise gør 135 arbejdsløse

Fald i afsætning på 40 procent koster i alt 150 job på Portland

Den verdensøkonomiske krise betyder ifølge direktør Anders Thorup, at cementbranchen er i opbrud. Han vil derfor ikke udstikke nogen garanti mod yderligere afskedigelser.
Foto: Grete Dahl

Den verdensøkonomiske krise betyder ifølge direktør Anders Thorup, at cementbranchen er i opbrud. Han vil derfor ikke udstikke nogen garanti mod yderligere afskedigelser. Foto: Grete Dahl

AALBORG:Den forestående afskedigelsesrunde på Aalborg Portland vil ramme 150 af cementfabrikkens i alt 590 medarbejdere. Det oplyser HR- og kommunikationsdirektør Anders Thorup, der dog tilføjer, at 15-20 af de afskedigede vil blive overført til andre virksomheder som led i outsourcing af deres funktioner. - Men tilbage står det beklagelige faktum, at 135 af vores medarbejdere mister deres job inden udgangen af januar. Rammer bredt Afskedigelserne vil ramme bredt på hele virksomheden, således at en tredjedel af de afskedigede vil være funktionærer og to tredjedele timelønnede. Anders Thorup understreger, at der ikke er tale om en begyndende nedlæggelse af Aalborg Portland. - Men markedsforholdene har udviklet sig så ekstremt, at vi er tvunget til at skære ned, siger direktøren, der tilføjer, at holder afsætningen sig på det nuværende niveau resten af året, vil der sammenlignet med 2007 være tale om et fald på 40 procent. Med de forestående afskedigelser er bemandingen tilpasset den aktuelle situation, men Anders Thorup vil ikke udstikke en garanti for, at der ikke kommer yderligere afskedigelser. Et marked i forandring - Vi håber så sandelig, at det er tilstrækkeligt, for vi er virkelig langt nede, men udvikler markedet for cement sig yderligere i negativ retning, kan det blive nødvendigt, siger Anders Thorup, der i den forbindelse påpeger, at det verdensøkonomiske kaos har medført voldsomme ændringer af de gammelkendte markedsvilkår. - Eksempelvis betyder et kraftigt fald i fragtpriserne, at det er blevet langt billigere at fragte cement over lange afstande, og det har skærpet konkurrencesituationen, siger Anders Thorup, der desuden påpeger, at finanskrisen, der har bragt mange store industrikoncerner i vanskeligheder, kan medføre helt nye konstellationer blandt cementproducenterne. - Vi risikerer derfor i en periode at opleve producenter, der sender cement på markedet uden fortjeneste for derved at opretholde omsætningen, siger direktøren. Med de forestående afskedigelser er der inden for det seneste år blevet 200 færre job på cementfabrikken. Konkurrenceevne skal op Reduktionen skal dog ikke udelukkende forklares med det akutte tilbageslag for cementsalget, men også af et ønske om at mindske omkostningerne. - Konkurrencen på markedet er generelt blevet skærpet, og derfor er vi i færd med at omstille vores virksomhed til at være mere konkurrencedygtig, siger Anders Thorup. Som konsekvens af den strategi har koncernen afsat 200 millioner kroner til moderniseringer af eksisterende produktionsanlæg for derved at mindske omkostningerne. Ud over at kræve en mindre bemanding betyder moderniseringen, at fabrikken i højere grad kan erstatte kul med alternative og billigere brændsler, eksempelvis affald. Aalborg Portland-koncernen har siden 2004 været ejet af den italienske koncern Cementir.