Ungdomsuddannelser

Censorer banede vej for studietur

Grønlændere på genvisit på Aalborg Tekniske Gymnasium i denne uge

AALBORG:Der står nordisk forståelse på programmet både i Aalborg og i Sisimiut. 20 elever fra Aalborg Tekniske Gymnasium kom i sidste uge hjem fra en studietur til Grønland. I mandags ankom grønlænderne, som de havde besøgt i Sisimiut, til Aalborg. Det er nordisk udveksling for Nordplus-midler via Nordisk Ministerråd, der er søgt hjem til udvekslingen. Ideen er opstået, efter at Teknisk Gymnasium i Aalborg i flere år har haft censorer i Sisimiut og dermed skabt gode kontakter. På den vis fik de 20 unge fra 2. g på htx-studieretningen Kemiens Verden adgang til en af de store oplevelser. Det blev ganske vist mere biologi end kemi, de stiftede bekendtskab med. Natur og ungdomskultur De oplevede den grønlandske natur, som er meget anderledes end den danske, og der var lejlighed til at fornemme den grønlandske ungdomskultur som en del af fagene dansk og samfundsfag. Der blev også stunder til en tur på indlandsisen. De 15 grønlandske elever er nu i Aalborg. Ud over besøg på teknisk gymnasium får de via et besøg på Aalborg Universitet set, hvad man har at tilbyde her. - Mange går jo i gang med en videreuddannelse og ikke alle uddannelser findes i Grønland, siger uddannelseschef Rikke Palmgren. Grønlænderne skal også omkring Det grønlandske Hus i Aalborg, ligesom der står en rundvisning på Grønlandshavnen på programmet. Efter besøg i Karoline-lund og Aalborg Zoo går turen nordpå igen på mandag.