Center for bøjler og skæve tænder i Struer

Thisted Kommune på vej til at etablere samarbejde med andre kommuner om tandregulering til børn under 18 år.

Hvis Thisted Byråd 17. maj godkender en indstilling fra børne- og familieudvalget, så kan et nyt fælleskommunalt tandreguleringscenter i Nordvestjylland være en realitet. Centret, der har været undervejs siden efteråret 2008, placeres i lejede lokaler på havnen i Struer. Her er det beregnet, at der er basis for en personalenormering på 15,7 stillinger inklusive 2,2 specialtandlæger, fem tandplejere, fem klinikassistenter, to teknikere og 1,5 stilling til administrativt personale. Centret vil betjene børn og unge fra Thisted, Skive, Lemvig og Struer kommuner, der alle har principgodkendt samarbejdet. Hvis Holstebro Kommune også tilslutter sig, er der basis for et større center. Baggrunden for at etablere centret er at skabe mulighed for at tiltrække kvalificerede specialtandlæger på baggrund af et fagligt udviklende miljø, gode muligheder for kompetenceudvikling, gode fysiske rammer og optimalt teknisk udstyr. Driftsudgifterne er beregnet til 12 mio. kr. årligt, og Thisted Kommunes andel vil være fire mio. kr. Der er beregnet en driftsbesparelse på cirka 1,5 mio. kr. fra 2013 og frem. Børne- og familiedirektør i Thisted Kommune, Lars Sloth, siger, at forældre som udgangspunkt selv vil skulle køre deres børn til behandling i Struer, lige som de også i dag kører til specialtandlæge i byer uden for Thy. Dog vil de korte behandlingsseancer og kontroller foregå decentralt, idet specialtandlægen fra Struer vil køre til Thisted cirka to dage om ugen. Centret forventes klar til ibrugtagning 1. januar 2013.