Center for sundhed

Lejekontrakten for Banegårdspladsen skal nærlæses

Hjørring får formentligt en nyt Sundhedscenter på Banegårdspladsen 5. Først skal lejekontrakten dog nærlæses endnu en gang. - Jeg havde håbet, at vi på min 81 års fødselsdag kunne vedtage både et nyt sundhedscenter og et nyt plejecenter, men den endelige beslutning om sundhedscentret blev udskudt til næste møde 28. januar, siger Jørn E. Christiansen, formand for sundheds-, ældre- og handicapudvalget. Hjørring Sundhedscenter er en aktuel følge af, at sæh-udvalgets medlemmer i december besluttede at fremrykke opførelsen af et nyt ældrecenter i Hjørring. det skal nemlig bygges på Motellets grund, og Motellet benyttes i dag til genoptræning. Det nye center skal samle en række sundhedstiltag i kommunen. Der bliver forebyggelse for patienter, genoptræning og rehabilitering, forebyggelse for borgerne, ligesom forebyggende hjemmebesøg skal udgå herfra. Endelig skal kommunelægen have kontor i bygningen. - Jeg synes simpelthen, at det er et gennembrud for sundhedspolitikken i Hjørring med det sundhedscenter siger en tilfreds Jørn E. Christiansen. Det kommende sundhedscenter bliver helt centralt for samarbejdet mellem kommunen og sundhedsvæsenet i bestræbelserne på at give et sammenhængende behandlingsforløb. Det er også meningen, at man vil samarbejde med kommunens patientforeninger ved at tilbyde dem lokaler for eksempel. Lokalerne på Banegårdspladsen 5 er på 1200 kvm. og de ligger central - lige ved siden af posthuset og banegården. Den lejekontrakt, der nu skal nærlæses, er på en fem-årig uopsigelig periode. De årlige lejeudgifter med forbrug bliver på knap én mio. kr., hvilket er knap 700.000 kr. mer end de nuværende lokaler på Motellet - penge som man gerne skal finde indenfor budgettet.