Center fuldt af aktivitet fylder 10 år

FJERRITSLEV:28. august er det 10 år siden, Aktivitets-Centret i Fjerritslev blev indviet, og det markeres med åbent hus med reception og inspirationsdag, hvor alle vinterens tilbud om aktiviteter præsenteres. Det sker onsdag 27. august om eftermiddagen. At det i sin tid var en rigtig og fremsynet beslutning af kommunalpolitikerne at bruge fem millioner kroner på at bygge centeret, er blevet bevist gennem årene, hvor der konstant har været en stor skare brugere og mange forskellige arrangementer. Der lyder da også mange rosende ord i det seneste nummer af centerets lille blad Parktidende, hvor både politikere og andre repræsentanter fra ældreområdet har skrevet om de gode erfaringer med Aktivitets-Centret de første 10 år. Blandt andet skriver formanden for Ældre Sagen, Anton Søgaard Jeppesen, at han med glæde har vist centeret frem for søsterforeninger fra andre steder i landet. - Alle har været meget forundret over så velfungerende center i en så lille kommune, fremhæver han. På dagen for det åbne hus vil der, ud over at deltage i receptionen, blive lejlighed til at høre mere om vinterens tilbud om aktiviteter i centeret. Det foregår i små boder, hvor underviserne er til stede og viser eksempler på en lang række håndarbejder og hobbymuligheder, som der oprettes kurser i. Man kan også melde sig til gymnastikhold, sprogundervisning, edb, litteratur, madlavning og meget andet, hvor man forener det nyttige med det behagelige - ikke mindst et hyggeligt samvær med andre. Fra i år har centeret måttet klare sig uden en fast leder på grund af sparetiderne i Fjerritslev Kommune, men selv det har netværket i centeret evnet at manøvrere videre i. Et centerråd og yderligere en stor gruppe frivillige står nu alene om at køre driften, men det er lykkedes at føre alle aktiviteter videre, herunder også de meget populære højskoledage i juli og august. De seneste om sundhed og velvære havde for eksempel 36 deltagere, oplyser formanden for centerrådet, Ingeborg Mikkelsen. Aktiviteterne i huset er for alle pensionister og efterlønnere i kommunen, og der er oprettet en kørselsordning, så brugere af centeret kan blive transporteret frem og tilbage med taxa for et beskedent beløb. Mange brugere er kommet i centeret fra det blev oprettet. En enkelt har endda været med lige fra det for 20 år siden hed Terapien og holdt til på Solgaarden.