Lokalpolitik

Center placeres i Brønderslev

Center for Ungdommens Uddannelsesvejledning tilBrønderslev

BRØNDERSLEV:Det ny center for Ungdommens Uddannelsesvejledning for Hals, Dronninglund, Brønderslev, Pandrup, Brovst og Fjerritslev kommuner placeres i Brønderslev. Det har bestyrelsen for centret besluttet, og formand bliver formand for Brønderslev Kommunes børne- og kulturudvalg, Lene Hansen (S), mens formand for Brovst Kommunes kulturudvalg, Kim Bennike (DF), bliver næstformand. Centret skal efter planen placeres i de lokaler i Grønnegade, hvor Arbejdsformidlingen tidligere havde til huse - lige over for rådhuset. Ifølge Lene Hansen skal der ansættes en centerleder, ligesom der bliver en medarbejder på kontoret. Brønderslev Kommune har valgt at stille lokaler vederlagsfrit til rådighed for centret. Pædagogisk administrativ konsulent Per Haugaard Jensen fra Brønderslev Kommune fortæller, at en ny lov om vejledning om valg til uddannelse og erhverv træder i kraft 1. august i år. - Kommunalbestyrelsen skal sørge for, at vejledningen gives på et kvalitetsmæssigt og geografisk bæredygtigt grundlag. Det kan ske ved, at kommunalbestyrelsen træffer beslutning om at vejledningsopgaven varetages af et kommunalt fællesskab. - Og det er det vi har valgt, fortæller Per Haugaard Jensen. Han tilføjer, at det er meningen, at vejledningen også fremover skal varetages af det personale, der benyttes i dag. - Eksempelvis vil vore nuværende skolevejledere blive tilknyttet og ansat ved centret i mindst halvdelen af arbejdstiden.Vejlederne skal have vejledning som primær beskæftigelse. I den resterende tid kan man være ansat på en skole i en kombinationsbeskæftigelse. - Der er nedsat en arbejdsgruppe med repræsentation for alle kommuner, og denne gruppe skal detailplanlægge arbejdet i centret. Per Haugaard Jensen siger, at vejledningen af de unge skal foregå, hvor det hele tiden har foregået, nemlig i de unges hjemmemiljø. - Centret skal fungere som samarbejdsforum for de professionelle vejledere. Oprindeligt var det planen, at også Aabybro skulle med i centret, men Aabybro har valgt at trække sig ud. - Men vi har valgt at lade døren stå åben, siger Lene Hansen. Også Løkken-Vrå og Sæby kommuner kan komme med i samarbejdet.