Lokalpolitik

Center rammer loft for dagligvarer

Nej til dagligvarer ved Tæppeland i vestbyen

Knivholt VEJ - ingen fødevarebutikker her. Foto: Kurt Bering

Knivholt VEJ - ingen fødevarebutikker her. Foto: Kurt Bering

Der er lagt loft over antallet af kvadratmeter til salg af dagligvarer i vestbyen. Derfor har plan og miljøudvalget sagt nej til en plan, som skulle puste nyt liv i det skrantende forretningskompleks på hjørnet af Hjørringvej og Knivholtvej, hvor bl.a. Tæppeland har adresse. Der har været butiksflugt fra centeret de senere år. Senest er Biva flyttet til nye lokaler på den anden side af vejen. Tidligere lukkede naboforretningen, Møbelland. Ejendomskomplekset er handlet to gange inden for de seneste år, og ejes nu af et interessentskab, Top Ejendomme medadresse i Birkerød, og en privat investor, Søren Andreas Brandt Lam. Det københavnske arkitektfirma Ole Hagen har udarbejdet et forslag til ombygning af centeret med opsplitning i seks mindre lejemål. Arkitektfirmaet peger på, at mulighed for udlejning til butikker med fødevarer vil kunne fremme realisering af ombygningsplanerne. Arkitektfirmaet henviser samtidig til, at området i en nye kommuneplan er udlagt til blandet bolig og erhverv. Men den overordnede planlægning sætter en øvre grænse for det samlede areal til dagligvarebutikker i vestbyen. Og det loft støder Frederikshavn Kommune nu mod. Den sidste restkvote blev uddelt inden sommerferien, da plan– og miljøudvalget gav tilladelse til dagligvarer i en del af det gamle Silvan ved Hjørringvej, forklarer John Christensen (V), formand for plan- og miljøudvalget,