Turisme

Center skal løfte nordjysk turisme

Et nyt center, som ved hjælp af forskning og udvikling skal give den nordjyske turisme endnu mere luft under vingerne, vil blive en realitet i løbet af kort tid.

Amtets økonomiudvalg behandler sagen og en bevilling på 3,5 million kroner på dets møde i dag, og på forhånd er amtsborgmester Orla Hav (S) overbevist om, at projektet vedtages. Det vil betyde, at centret kan komme i gang med arbejdet senere i år. - For at kunne udvikle turismen er det nødvendigt med et solidt grundlag i form af viden om det marked, vi henvender os til, om hvad vi har på hylderne, om hvad vi kan gøre bedre, og om hvordan markedsføringen skal indrettes, siger Orla Hav. For nylig fik han at vide, at der faktisk er flere amatørarkæologer i Tyskland end der er golfspillere, og alligevel har vi brugt langt flere penge på at lokke golfspillere hertil end amatørarkæologer: - Det er et godt eksempel på, hvor vigtigt det er at kende sit marked, og det er netop formålet med et innovationscenter for turisme, siger Orla Hav. Centret får tre medarbejdere og vil årligt koste 3,6 millioner kroner at drive. Udover amtets bevilling skal centret finansieres med Mål 2-midler samt penge fra kommuner og fonde. Oprindeligt var det tanken, at også staten skulle bidrage til centret, men den del er nu pillet ud af forslaget. Har man opgivet at få staten til at punge ud? - Helt opgivet staten har vi vel ikke, men man ser jo ikke meget til den, siger Orla Hav.